Minder regeldruk: meer werk­plezier en tijd voor de patiënt

Zorgverleners besteden 40 procent van hun werktijd aan administratie. Dat gaat ten koste van werkplezier en aandacht voor de patiënt. Dat moet anders, hier zijn zorgprofessionals, patiënten en overheid het over eens. Maar hoe bepaal je welke administratieve handelingen geschrapt kunnen worden en welke niet? En werkt deze aanpak ook voor andere sectoren?

Over deze projecten

Zorgverleners besteden gemiddeld 40 procent van hun werktijd aan administratie. Dat blijkt uit onderzoek van onder andere de denktank (Ont)Regel de zorg in 2017. Vier jaar later geeft 70 procent van de zorgverleners aan (heel) weinig vertrouwen te hebben dat de regeldruk in de zorg daadwerkelijk minder wordt. Regeldruk is een van de redenen waarom professionals hun baan in de zorg opzeggen. Dat moet anders, zeker als je bedenkt dat we juist in de zorg vele handen tekortkomen.

Sinds 2017 denken we actief mee over het verminderen van regeldruk. We begeleidden de denktank (Ont)regel de zorg in opdracht van VvAA en Het Roer Moet Om, ontwikkelden allerlei schrapgereedschap én we ontwierpen schrap- en verbetersessies die overal in het land zijn uitgevoerd samen met zorgverleners en koepelorganisaties en overheid. Ook helpen we organisaties daadwerkelijk de regeldruk te verminderen. Zo is de verpleegkundige anamnese in het Diakonessenhuis Utrecht nu een stuk korter, evenals de OK-check. Niet alleen fijn voor artsen en verpleegkundigen, maar ook voor de patiënt. Wat ging er goed bij het programma (Ont)regel de Zorg en wat kon er beter? Dat onderzochten we achteraf in opdracht van het ministerie van VWS en schreven er een rapport over.

Ook mantelzorgers ondervinden hinder van bureaucratie in de zorg. Met een denktank van (ervarings)deskundigen maakten we een schrapagenda én gaven we oplossingsrichtingen om de regeldruk voor deze ‘informele zorgverleners’ omlaag te brengen. Dat hielp. Het ministerie van VWS gaat gemeenten nu helpen mantelzorgregelingen eenvoudiger te maken.

De lessen die we leerden uit alle schrap- en ontregelsessies bracht Kees Kraaijeveld bijeen in het essay ‘Hoe kunnen we de zorg blijvend ontregelen?’. Dit boekwerkje geeft niet alleen de diepere oorzaken van regeldruk, maar ook oplossingsrichtingen.

Wil je zélf leren hoe je met collega’s onnodige regels in de dagelijkse zorgpraktijk kan schrappen of voorkomen? Houd dan onze communicatiekanalen in de gaten. Vanaf maart 2023 kun je kosteloos de e-learning en de driedaagse training [Ont]regelaar in de zorg volgen. Wil je meer weten over de training? Mail dan naar ontregeltraining@argumentenfabriek.nl

Tastbaar resultaat

2021 evalueerden we het programma [Ont]Regel de zorg van het ministerie van VWS. De minister heeft de aanbevelingen overgenomen in de voortgangsrapportage van dit meerjarenprogramma. 

De verpleegkundige anamnese in het Diakonessenhuis Utrecht nu een stuk korter, evenals de OK-check. Niet alleen fijn voor artsen en verpleegkundigen, maar ook voor de patiënt. 

Het ministerie van VWS heeft naar aanleiding van onze schrappunten gemeenten geholpen de mantelzorgregelingen eenvoudiger te maken. 

Sinds maart 2023 geven we de training ‘Ontregelaar in de zorg’ waarin kwaliteit- en beleidsmedewerkers en zorgverleners leren hoe ze kunnen ontregelen in hun eigen organisatie.    

Wil je regeldruk in jouw organisatie verminderen?

Of, wil je zicht op jouw rol en mogelijkheden als ontregelaar? Bel Gertrude van Driesten