(Ont)Regel de Zorg: meer werk­plezier en tijd voor de patiënt

Zorgverleners besteden 40 procent van hun werktijd aan administratie. Dat gaat ten koste van werkplezier en aandacht voor de patiënt. Dat moet anders, hier zijn zorgprofessionals, patiënten en overheid het over eens. Maar hoe bepaal je welke administratieve handelingen geschrapt kunnen worden en welke niet? En werkt deze aanpak ook voor andere sectoren?

Over dit project

Zorgverleners besteden gemiddeld 40 procent van hun werktijd aan administratie. Dat blijkt uit onderzoek van onder andere de denktank (Ont)Regel de zorg in 2017. Vier jaar later geeft 70 procent van de zorgverleners aan (heel) weinig vertrouwen te hebben dat de regeldruk in de zorg daadwerkelijk minder wordt. Regeldruk is een van de redenen waarom professionals hun baan in de zorg opzeggen. Dat moet anders, zeker als je bedenkt dat we juist in de zorg vele handen te kort komen.

Sinds 2017 denken we actief mee over het verminderen van regeldruk. We begeleidden de denktank (Ont)regel de zorg in opdracht van VvAA en Het Roer Moet On, ontwikkelden allerlei schrapgreedschap én we ontwierpen schrap- en verbetersesssies die overal in het land zijn uitgevoerd samen met zorgverleners en koepelorganisaties en overheid. Ook helpen we organisaties daadwerkelijk de regeldruk te verminderen. Zo is de verpleegkundige anamnese in het Diakonessenhuis Utrecht nu een stuk korter, evenals de OK-check. Niet alleen fijn voor artsen en verpleegkundigen, maar ook voor de patiënt.

Ook mantelzorgers ondervinden hinder van bureaucratie in de zorg. Met een denktank van (ervarings)deskundigen maakten we een schrapagenda én gaven we oplossingsrichtingen om de regeldruk voor deze ‘informele zorgverleners’ omlaag te brengen. Dat hielp. Het ministerie van VWS gaat gemeenten nu helpen mantelzorgregelingen eenvoudiger te maken.

De lessen die we leerden uit alle schrap- en ontregelsessies bracht Kees Kraaijveld bijeen in het essay ‘Hoe kunnen we de zorg blijvend ontregelen?’. Dit boekwerkje geeft niet alleen de diepere oorzaken van regeldruk, maar ook oplossingsrichtingen. We organiseren masterclasses en trainingen om bestuurders én zorgverleners handvatten te geven voor een effectieve aanpak van regeldruk.

In de zomer van 2021 evalueerden we de aanpak van het landelijke programma (Ont)regel de Zorg, in opdracht van het ministerie van VWS. We spraken met ruim dertig betrokkenen bij het programma. Wat er goed ging, wat beter kon en onze aanbevelingen aan het ministerie lees je hierHet ministerie heeft het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer, met het doel een vervolg te geven aan de ontregelaanpak in de nieuwe regeerperiode. 

Publicaties

Loading component ...

Wil je regeldruk in jouw organisatie verminderen?

Of, wil je zicht op jouw rol en mogelijkheden als ontregelaar? Bel Gertrude van Driesten