Training Ontregelaar in de zorg

Zélf leren hoe je met collega’s onnodige regels in de dagelijkse praktijk kan schrappen, vereenvoudigen of voorkomen. Dit is wat je doet in de driedaagse training Ontregelaar in de zorg. Je leert 1) stap voor stap hoe je een ontregelproject in jouw organisatie voorbereidt, 2) welke mensen je hierbij nodig hebt en 3) hoe je aan draagvlak werkt voor het schrappen of wijzigen van regels.

Drie redenen om mee te doen

  • Na de training kun je regeldruk in jouw organisatie verminderen en voorkomen. Hierdoor zijn jullie minder tijd kwijt aan het invullen van formulieren, afvinken van lijstjes en andere administratieve handelingen én blijft er meer tijd over voor de patiënt/cliënt.
  • Je werkt tijdens de training aan een praktijkopdracht binnen jouw organisatie. Zo ervaar je hoe het is om te ontregelen, maar sta je er niet alleen voor.
  • Deelname aan de training is kosteloos. Het Ministerie van VWS maakt dit mogelijk voor jou in het kader van het programma [Ont]Regel de zorg.

Voor wie?

De training is bedoeld voor beleidsmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers en zorgmedewerkers in verschillende zorgsectoren: ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, sociaal werk, verpleeghuiszorg, revalidatiezorg, gehandicaptenzorg, wijkverpleging, paramedische zorg, apothekers- en huisartsenzorg.

Je kunt de training alleen volgen, of als duo vanuit één organisatie (bijvoorbeeld een kwaliteitsmedewerker en een zorgverlener). Dan kun je samen aan de slag met het terugdringen van regeldruk.

Regeldruk is een van de redenen waarom professionals hun baan in de zorg opzeggen. Dat moet anders, zeker als je bedenkt dat we juist in de zorg vele handen tekortkomen.
Lees meer over het programma [Ont]Regel de zorg van VWS

Brochure en overzicht van data en locaties

In deze brochure lees je alles wat je moet weten over de training Ontregelaar in de zorg. Wanneer en waar je de training zoal kan volgen, lees je in dit trainingsoverzicht.

 

 

Meld je nu aan

Per trainingsgroep is plek voor acht deelnemers. Je kunt je hier aanmelden.

Heb je nog vragen over de training, mail naar ontregeltraining@argumentenfabriek.nl

 

Overige documenten:

 

 

“Het praktische materiaal dat je tijdens de training krijgt, helpt bij het concreet oppakken van ontregelen in je eigen organisatie.”

“Ik ben sinds een half jaar bezig met een project om regels te schrappen in mijn organisatie. Het had me enorm geholpen als ik deze training had gevolgd voor ik hieraan begon.”

“De training helpt om kritisch naar overbodige regels in je eigen organisatie te kijken.”