17 april 2019

Regels schrappen voor mantelzorgers en zorgverleners

Uit een enquête onder tandartsen bleek eerder dat zij een kwart van hun tijd kwijt zijn aan administratieve lasten. Daarom helpt Stichting (Ont)Regel de Zorg tandartsen en hun beroepsvereniging KNMT met het schrappen en verbeteren van administratieve lasten. Ook stakeholders als zorgverzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit, Patiëntenfederatie Nederland, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het Zorginstituut en het ministerie van VWS nemen deel aan het schrap- en verbetertraject.

Ook mantelzorgers hebben last van administratieve taken en knellende regels. Daarom inventariseerden wij, in samenwerking met MantelzorgNL, de knelpunten waar mantelzorgers tegen aanlopen. In de komende maanden zal een denktank van Mantelzorgers, onder begeleiding van Stichting (Ont)Regel de Zorg met deze knelpunten aan de slag gaan. De denktank brengt in het najaar advies uit aan minister De Jonge van VWS.

Lees meer over de geleerde lessen en schrappunten van onder meer wijkverpleegkundigen, huisartsen, medisch specialisten en fysiotherapeuten.