12 september 2019

Minder regels voor mantelzorgers

Schrappen en verbeteren

Veel mantelzorgers ervaren hinder van knellende regels en onduidelijkheid over procedures. (On)Regel de Mantelzorg identificeert belangrijke onderliggende oorzaken. Zo hanteren beleidsmakers verschillende definities van mantelzorg en ontbreekt het mantelzorgers aan overzicht wie welke zorg en ondersteuning regelt. Ook komen belangrijke concrete knelpunten aan bod.

De resultaten van het denkwerk bieden op korte en lange termijn oplossingen voor het verminderen van de regeldruk van de bijna vijf miljoen mantelzorgers in Nederland. Bijvoorbeeld door het schrappen van de herindicatie voor mensen met een chronische zorgvraag. Zodat mantelzorgers hun tijd weer kunnen besteden aan waar het echt om draait: het zorgen voor en ondersteunen van hun naaste(n).

Meer weten?
Benieuwd naar de resultaten? Het rapport (Ont)Regel de Mantelzorg vind je hier. Ook knelpunten rondom het persoonsgebonden budget zijn aangepakt. De resultaten van (Ont)Regel het persoonsgebonden budget verschijnen najaar 2019 op www.ordz.nl.

De Argumentenfabriek voerde dit project uit namens Stichting (Ont)Regel de Zorg. Meer weten over onze aanpak? Bekijk onze website.

Neem contact op met de auteurs:
Gertrude van Driesten, senior Zorg