02 juli 2019

Negen schrap- en verbeterpunten die de mondzorg (ont)regelen

Schrappen en verbeteren
Of het nou gaat om het schrappen van machtigingen voor panoramische röntgenopnamen of het opgeven van de reden voor tandrestauratie, schrappen en verbeteren kan niet zonder de partijen die bij deze handelingen betrokken zijn. Zorgverzekeraars, de inspectie, en vele andere belanghebbenden dachten daarom mee over oplossingen voor de door tandartsen geagendeerde knelpunten.

Voor alle negen schrap- en verbeterpunten zijn door tandartsen en belanghebbenden gezamenlijk actieplannen opgesteld om de punten te schrappen, dan wel te verbeteren. Zo schrappen zorgverzekeraars de machtiging voor panoramische röntgenopnamen zodra hier begin 2020 een heldere richtlijn voor is. En in oktober vraagt KNMT softwareleveranciers in het patiëntendossier te verduidelijken of invulvelden verplicht of optioneel zijn.

 

Meer weten?
Benieuwd wie, welke andere acties uitvoeren en wanneer zij dit doen? Bekijk de resultaten van schrap- en verbetersessies hier.

Meer weten hoe wij jouw organisatie kunnen helpen bij het schrappen van onnodige administratie? Neem contact met ons op via: https://www.stichtingontregeldezorg.nl/#Contact