Naar een laag­drempelige voor­ziening voor rechts­hulp in Nederland

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil samen met belanghebbenden zoals advocaten, mediators, sociaal raadslieden, gemeenteambtenaren en medewerkers van uitvoeringsorganisaties denken over een herziening van het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Over dit project

Dit boek geeft antwoord op de vraag: “Welke doelen heeft de overheid met een voorziening voor laagdrempelige rechtshulp en welke opties onderscheiden we om deze te realiseren?” Het boek is bedoeld voor mensen en partijen die mee willen denken over een laagdrempelige voorziening voor rechtshulp, zoals gemeenteambtenaren en medewerkers van bestaande uitvoeringsorganisaties op het gebied van rechtshulp, en rechtzoekenden. Het biedt hen inzicht in, en overzicht van mogelijke doelen en onderscheidende kenmerken van (hoofd-)opties voor een toekomstige voorziening. Op basis van dit gedeelde inzicht en overzicht kunnen zij met elkaar in gesprek over hun voorkeursopties en hoe deze verder te concretiseren (en eventueel te combineren).

Ook nadenken over rechtsvraagstukken?

Neem contact op met Maarten Gehem.