Afwegingskader Duurzaamheid medewerkers ROA

Hoe kun je als bedrijf werken aan duurzaamheid? Voor de Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA) maakten we hier een handig hulpmiddel voor: het Afwegingskader Duurzaamheid. Het geeft in één overzicht duurzaamheidsaspecten weer, die adviesbureaus kunnen meewegen in hun werk. Dit maakt duurzaamheid concreet en vergemakkelijkt het nadenken over duurzaamheid bij projecten.

Relevante fabriekers

Jaar

2016

Over dit project

Bij duurzaamheid denken veel mensen aan het behoud van natuur of schonere productieprocessen. Aan fabrieken die minder afval produceren of bedrijven die minder grondstoffen verspillen. Wat kun je als organisatieadviesbureau – of zakelijke dienstverlener in het algemeen – aan duurzaamheid doen? Een heleboel. Zowel direct, zoals energiebesparing en het gebruik van duurzame energie, als indirect, door bijvoorbeeld bij te dragen aan de duurzaamheid van de opdracht gevende organisatie. Immers, in de adviezen van bureaus aan andere organisaties, kunnen medewerkers duurzaamheidsaspecten meenemen.

Om adviesbureaus te helpen bij het nadenken en verwezenlijken van duurzaamheidsambities, ontwikkelden we met de Raad van Organisatie Adviesbureaus het Afwegingskader Duurzaamheid. Dit afwegingskader werpt licht op de breedte van duurzaamheid: de Mens, Milieu en Meerwaarde (ook wel people, planet, profit), uitgebreid met Methode (duurzaamheid van de werkwijze). Het geeft organisatieadviesbureaus in één oogopslag handvatten voor hoe  bij te dragen aan duurzaamheid. Medewerkers kunnen per project – en in overleg met de opdrachtgever – de meest relevante duurzaamheidsaspecten vaststellen en meewegen in hun werk. Het is geen ‘afvinklijkstje’, maar een overzicht met concrete suggesties en inspiratie voor hoe adviesbureaus kunnen bijdragen aan duurzaamheid.

Meer weten over hoe we organisaties helpen helder na te denken over duurzaamheid?

Bel of mail gerust met Talitha Koek.