18 maart 2021

Door Nena Nilou

Boek Mentale vooruitgang aangeboden aan Staatssecretaris Blokhuis

Zorg en welzijn

Kees Kraaijeveld, Simone Halink en Joep Verbugt

De boekpresentatie, georganiseerd door de GGzE, vond plaats vanuit Het Ketelhuis op Landgoed De Grote Beek in Eindhoven. Hierbij aanwezig waren Jacobine Geel, voorzitter van de Nederlandse ggz, Kees Kraaijeveld en Simone Halink van De Argumentenfabriek en Joep Verbugt, voorzitter Raad van Bestuur bij GGzE. Blokhuis nam deel via een videoverbinding.

“Er wordt een enorm onderscheid gemaakt tussen fysiek en mentaal” oppert Kees in gesprek met Jacobine. “Er is wel zoiets als een voedingscentrum, maar niet zoiets als een mentaal voedingscentrum. Dat is eigenlijk gek.”

Mentale vooruitgang biedt een nieuwe kijk op hoe we Nederland beter en sterker kunnen maken. De afgelopen decennia stond economische groei voorop. Maar ondanks onze materiële voorspoed, gaat het mentaal niet goed met ons. Dat we meer aandacht moeten schenken aan de mentale kracht van mensen en van de samenleving is evident. De coronacrisis heeft deze noodzaak nog eens extra benadrukt. De denktank bepleit een bredere invulling van vooruitgang, welzijn en welvaart. En streeft naar een samenleving waarin mentale gezondheid net zo belangrijk is als fysieke gezondheid.

“De denktank begint niet bij het ziektebeeld of bij de kwetsbarheid, maar juist bij de geleefde werkelijkheid en ieders vermogen of talent om dat mentale stuk op te pakken” aldus Jacobine. “De coronacrisis laat goed zien dat er achterstallig onderhoud is”.

Jacobine Geel, Paul Blokhuis, Kees Kraaijeveld en Joep Verbugt

 

“Ik vind dat we, meer dan dat we de afgelopen decennia hebben gedaan, moeten kijken naar de mens als geheel. Dat spreekt mij aan in dit boek, dat jullie het heel breed bekijken, vanuit een positieve benadering en naar de mens als geheel”, deelt Paul Blokhuis vanuit de videoverbinding. Paul voegt toe dat de roep om mentale weerbaarheid toe te voegen als thema aan het Nationaal Preventieakkoord steeds sterker wordt.

Aan de hand van de doelen die het boek stelt, kan iedereen zich de vraag stellen: hoe willen wij mentale vooruitgang nastreven? En welke acties moeten we ondernemen om deze doelen te realiseren? Het boek laat zien dat er vele acties mogelijk zijn. Je kunt het boek hier bestellen. Het is ook als E-book beschikbaar. De boekpresentatie kun je hier terugkijken.

Meer weten?

Neem deel aan de beweging Mentale vooruitgang en word lid van de LinkedIn groep. Bekijk ook eens de website www.mentalevooruitgang.nl. Of neem contact op met Kees Kraaijeveld.