Visie op versnelling energietransitie

Hoe gaan we als Nederland de energietransitie doorlopen? Gaan we afwachten of gaan we tempo maken? Eneco, Havenbedrijf Rotterdam, Shell Nederland, Siemens Nederland en Van Oord kiezen voor het laatste en ontwikkelden onder begeleiding van De Argumentenfabriek een visie op versnelling van de energietransitie in Nederland.

Over dit project

Op weg naar een duurzame energiehuishouding

Nederland is op weg naar duurzame energiehuishouding in 2050. Daaraan hebben we ons met de rest van de wereld gecommitteerd in Parijs. De vraag is nu: hoe willen we dit doen? En meer in het bijzonder, hoe snel?

Dat zijn de vragen die Eneco, Havenbedrijf Rotterdam, Shell Nederland, Siemens Nederland en Van Oord beantwoorden in de ‘Visie op versnelling van de energietransitie’. Het korte antwoord luidt: ja, wij willen versnellen. Omwille van het klimaat en de Nederlandse economie. In de Visie leggen we uit hoe het zit.

Een gezamenlijke visie

De vijf organisaties hebben elk een eigen belang in de energievoorziening en willen allen hun bijdrage leveren aan de energietransitie. Ze zien het belang van het doordenken van fundamentele keuzes én van het met andere partijen gezamenlijk doordenken van deze keuzes.

Aanpak

We hebben het denkwerk voor de visie opgedeeld in twee stappen: analyse van de uitgangssituatie en visievorming. Om te weten waar je heen wil, helpt het om het vertrekpunt eerst met elkaar helder in kaart te brengen: de huidige situatie en de relevante trends en factoren. Vervolgens hebben we de gedeelde visie bepaald van de partijen. Deze partijen zijn het niet in alle details met elkaar eens, maar wat zij delen is de overtuiging dat versnelling in de energietransitie nodig is én dat het kansen biedt voor de welvaart in Nederland.

Resultaat

De visie op versnelling van de energietransitie is verwoord in een krachtig pamflet, waarin de hoofdlijn van de visie is verwoord en de achterliggende analyse staat uitgetekend. De initiatiefnemers hebben dit pamflet gebruikt om bij andere bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties steun te zoeken voor dit pleidooi voor versnelling. En zij hebben op basis van de visie bepaald welke stappen nodig zijn voor de aansturing van de energietransitie in Nederland. Als opmaat naar echte versnelling en meer groene welvaart in Nederland.

Wil je hulp bij het uitdenken of concretiseren van doelen voor de energietransitie?

Bel of mail gerust naar Talitha Koek.