Heldere doelen voor de gemeentebegroting

Hoe kunnen onze bestuurders meer op hoofdlijnen gaan sturen? Die vraag stelde de gemeente Hengelo zich. Het antwoord bleek voor een belangrijk deel in de kwaliteit van de gemeentebegroting te zitten. Hengelo vroeg De Argumentenfabriek te helpen bij het denken over heldere kaders, concrete doelen en relevante indicatoren voor de gemeentebegroting.

Relevante fabriekers

Over dit project

De begroting 2021-2024 van de gemeente Hengelo was een dik pak papier met veel detailinformatie, zowel inhoudelijk als financieel. Het was taaie kost, zelfs voor ervaren raadsleden. De vele details maakten het moeilijk voor de gemeenteraad om het gesprek te voeren over wat nu echt belangrijk is. Zowel raad, college als de betrokken ambtenaren wilden hierom toe naar een toegankelijkere begroting die zich meer op hoofdlijnen richt en tegelijkertijd concreter is over de te realiseren doelen. Kortom: meer focus!

De gemeente Hengelo vroeg ons te helpen bij het verbeteren van één van de onderdelen van de begroting: de kwaliteit van de doelen en bijbehorende indicatoren. Dit mede op basis van onze ervaring met soortgelijke projecten voor de gemeenten Almelo, Den Helder en Dordrecht.

Tijdens het project combineerden we onze diensten Denkwerk en Trainingen. We hielden een serie denksessies met de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en het concernmanagement over de kaders voor de begroting en mogelijke doelen en indicatoren. Parallel hieraan gaven we een groep van acht ambtenaren een maatwerktraining volgens het principe ‘train-de-trainer’. We leerden de groep hoe je doelen als maatschappelijke effecten formuleert, hoe je ze kan ordenen met behulp van de Doelenladder en hoe je tot relevante beleidsindicatoren komt die het gemeentebestuur in staat stelt te sturen op doelen en zich hierover te verantwoorden.

Ondanks de coronapandemie is het gelukt om tijdig in samenspraak met het college en de gemeenteraad het project af te ronden. Op 28 september 2021 verscheen de Beleidsbegroting 2022-2025 met aangescherpte doelen en indicatoren in negen begrotingsprogramma’s.

“Door te kiezen voor het principe van ‘train de trainer’ verspreiden we het geleerde en kunnen we het denkgereedschap van De Argumentenfabriek blijven toepassen niet alleen bij de begroting, maar ook bij andere producten zoals beleidsnota’s en jaarplannen.”

Marianne Peper, senior beleidsmedewerker Financiën gemeente Hengelo

“Wat ons aansprak in de aanpak van De Argumentenfabriek was de combinatie van trainen en denkbegeleiding.”

Marianne Peper, senior beleidsmedewerker Financiën gemeente Hengelo

Meer weten over onze diensten om doelen te concretiseren en meetbaar te maken?

Neem contact op met Dries Bartelink, Chef Openbaar bestuur.