13 oktober 2021

Wegwijs in databanken over voedingsmiddelen

Asiel en migratie

Het belang van goede, actuele en openbare databanken met gegevens over voedingsmiddelen wordt steeds groter. De databanken zijn onmisbaar voor beleidsmakers om voedingsbeleid te bepalen en voor het Voedingscentrum om consumenten te informeren over gezonde voeding.

Beschikbare informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Voedingscentrum wordt nu nog niet altijd voldoende gevonden, gezien en benut.

Onderzoekers van het RIVM en het Voedingscentrum onderstrepen het belang van goede databanken over voedingsmiddelen in dit wetenschappelijke artikel. Maar welke gegevens over voedingsmiddelen verzamelen en beheren zij? En wat doen ze (en andere partijen zoals ministeries) met deze data? Voor beide organisaties maakten we de Gegevenskaart Voedingsmiddelen. Een kaart met hierop een overzicht van acht belangrijke, onafhankelijke databanken en -bestanden over voedingsmiddelen en hoe ze worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor het voorlichten van consumenten via de ‘Kies Ik Gezond’-app van het Voedingscentrum, in adviezen van diëtisten of voor het Europese databestand over voedselveiligheid door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). 

Meer weten over de totstandkoming van deze kaart of nadenken over een ander complex vraagstuk? Neem contact op met Sara Blink.