Sara Blink - Kaartenmaker Openbaar bestuur

Complexe vraagstukken uiteenrafelen. Hoofd- van bijzaken onderscheiden. In heldere taal zinnen formuleren. Als kaartenmaker Openbaar bestuur houd ik mij er dagelijks mee bezig. Bijvoorbeeld in projecten gericht op het uitdenken van een strategie of het in kaart brengen van waarden.

Met enthousiasme werk ik aan het inzichtelijk maken van vraagstukken voor uiteenlopende opdrachtgevers. Zodat zij betere en snellere besluiten kunnen nemen. Mijn projecten spelen zich vooral af binnen het openbaar bestuur of zijn gericht op voedselvraagstukken. Zo begeleidde ik voor de Gemeente Den Helder een aantal denktrainingen 'Helder denken' en denksessies over hun planning & controlcyclus. Voor de Gemeente Amsterdam begeleidde ik het denkwerk dat voorafging aan de totstandkoming van een Argumentenkaart over de vele bezoekers aan de stad. Voor de groente- en fruitsector begeleidde ik een denktank over het verhogen van de consumptie van groenten en fruit. Erg boeiend vond ik ook de begeleiding van de eendaagsen die we voor 113 Zelfmoordpreventie begeleiden, om tot een werkplan te komen voor een specifieke regio.


In 2010 ben ik afgestudeerd in internationale betrekkingen en internationale organisaties. Na een korte periode bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de gemeente Amsterdam werk ik sinds 2012 met veel plezier bij De Argumentenfabriek.