Praktijktoets voor een beter arbeids­ongeschiktheidsstelsel

Hoe kunnen we beter omgaan met arbeidsongeschiktheid? Welke ideeën maken het stelsel beter, activerender, uitvoerbaarder en eenvoudiger? En hoe houden we het betaalbaar? Als onderdeel van haar advies over het toekomstig stelsel van langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid heeft de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) een praktijktoets laten uitvoeren door De Argumentenfabriek.

Klant

Sectoren

Werk

Jaar

2024

Over dit project

OCTAS bedacht in concept een aantal mogelijke oplossingen voor de knelpunten in het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel. Tijdens de praktijktoets zijn deskundigen gevraagd of de drie voorgestelde varianten de knelpunten van het huidige stelsel oplossen of juist nieuwe problemen veroorzaken. Op 15 januari 2024 vond de praktijktoets plaats onder begeleiding van De Argumentenfabriek. De uitkomsten van de praktijktoets heeft de commissie meegenomen in het verder uitwerken van haar advies. Dit betekent dat de definitieve voorstellen van de commissie afwijken van de varianten die zijn voorgelegd in de praktijktoets.

De drie conceptvarianten die OCTAS ontwikkelde, bestaan uit vele kenmerken. Geen verrassing, want de varianten beschrijven oplossingen voor knelpunten in een complex stelsel. Om tijdens de praktijktoets snel tot de kern te kunnen komen, heeft De Argumentenfabriek de kenmerken van de varianten beschreven in beknopte, heldere Kenmerkenkaarten. De drie Kenmerkenkaarten vormden de inhoud van de praktijktoets. Per variant beantwoordden de deskundigen samen de centrale vraag: Wat zijn de argumenten voor en tegen?

Voor een rijke opbrengst aan argumenten dacht een breed samengestelde groep experts uit de praktijk mee: van ervaringsdeskundige tot professional en van bedrijfsarts tot beleidsmaker.

Tastbaar resultaat

 

Heb je een vraagstuk op het thema werk of wil je eens samen nadenken over wat we voor je kunnen betekenen?

Neem contact op met Petra van de Goorbergh.