De Betere loonstrook

De huidige loonstrook is voor veel mensen niet helder en biedt beperkt inzicht in kosten en tegoeden. Op de loonstrook staan veel moeilijke woorden en er ontbreekt belangrijke informatie. Informatie over kosten die een werkgever maakt en informatie over geld dat je kan uitgeven aan zaken als opleiding en ontwikkeling. Het ministerie van SZW vroeg De Argumentenfabriek daarom een nieuwe loonstrook te ontwerpen: Digitale loonstrook – de Betere loonstrook.

Over dit project

De Betere loonstrook geeft mensen een volledig beeld van wat zij zelf aan belastingen en premies betalen, wat hun werkgever aan belastingen en premies betaalt en welk budget zij voor hun ontwikkeling of vitaliteit in kunnen zetten.

Die informatie wordt op de betere loonstrook bovendien begrijpelijker gepresenteerd. Moeilijke begrippen worden uitgelegd en met behulp van een handige visualisatie is het duidelijker welke bedragen bij welk onderdeel van je loonstrook horen.

Bij het ontwerp hebben experts uit het veld meegedacht en zijn werknemers betrokken via een testpanel. Een stuurgroep met vertegenwoordigers van Nibud, Van Spaendonck, VNO-NCW/MKB, Loket.nl en SBI begeleidde het project. Het resultaat is geen kant-en-klare loonstrook die direct in alle systemen past. De betere loonstrook verdient daarom te worden doorontwikkeld door leveranciers van salarisadministraties samen met hun klanten.

Tastbaar resultaat

  • Op 20 september 2023 overhandigden we de Betere Loonstrook aan Stan Kaatee, DG Werk, en Carsten Herstel, DG Sociale Zekerheid en Integratie van het ministerie van SZW.
  • We lanceerden betereloonstrook.nl