Fabrieker

Thomas Klein Goldewijk

Kaartenmaker

Ik vind De Argumentenfabriek een prachtig bedrijf, omdat het goed aansluit bij mijn passies en bij mijn vaardigheden. Ik heb een passie voor helder denken en het hiervan in uitvoering brengen. De vaardigheden die hiervoor nodig zijn heb ik volop kunnen ontwikkelen tijdens mijn tijd als student filosofie.

Tijdens mijn studie was ik voorzitter van een commissie van mijn vereniging. Omdat we met 14 personen waren, werd een vergadering al snel een chaotische verzameling van meningen. Ik vond het dan fantastisch om weer orde te scheppen in de chaos. Om de standpunten terug te brengen tot de kern en aan te geven hoe die standpunten zich tot elkaar verhouden, waardoor we met z’n allen weer verder konden. Daar kreeg ik veel energie van.

Het heldere denken sluit ook goed aan bij mijn competenties. Een centraal aspect van mijn bachelor filosofie was het bekijken van de manier waarop concepten en argumenten zich tot elkaar verhouden. Daar ben ik goed in getraind. Tijdens mijn master logica – een studie op het raakvlak van filosofie en wiskunde – gold hetzelfde, alleen weliswaar op een wat technischer niveau.

Om die twee redenen werk ik met alle liefde aan het samen helder denken voor tastbaar resultaat!