Keuzehulp Simpel Switchen

Een stap zetten tussen dagbesteding en betaald (beschut) werk brengt voor mensen vaak veel vragen en onzekerheden met zich mee. Ook voor professionals kan de complexiteit en veelheid aan wet- en regelgeving het lastig maken om mensen goed te informeren.  Toegankelijk inzicht geven in de mogelijkheden en instrumenten die wet- en regelgeving biedt, verlaagd deze drempels.

Over dit project

Divosa en het ministerie van SZW vroegen De Argumentenfabriek daarom een product te ontwikkelen dat mensen die een stap overwegen helpt bij het maken van hun keuze en professionals toegankelijke informatie biedt over de belangrijkste wetten rond Simpel Switchen. Samen met professionals van UWV, zorgaanbieders, gemeenten, ervaringsdeskundigen en experts van de Ministeries van SZW en VWS maakten we de Keuzehulp Simpel Switchen.

De online Keuzehulp geeft mensen die een stap naar ander werk willen maken inzicht in mogelijke argumenten voor en tegen een stap. Voor professionals geeft de keuzehulp antwoorden op praktische vragen. Welke vormen van participatie zijn er en welke rechten en plichten horen hierbij? Welke wetten zijn belangrijk voor Simpel Switchen en wat regelen ze? Welke belemmeringen kunnen een rol spelen? Wie zijn de belangrijkste spelers en wat doen ze?

De Keuzehulp geeft inzicht in de belangrijkste informatie voor het vinden van een passende plek.

Nieuwsgierig naar dit project?

Neem contact op met Petra van de Goorbergh