Goede vragen over een lerende arbeidsmarkt-infrastructuur

Momenteel is er in veel sectoren een tekort aan personeel. Tegelijkertijd zijn er meer dan een miljoen mensen die geen aansluiting (meer) hebben op de arbeidsmarkt. Deze mismatch is geen tijdelijk probleem. Digitalisering en robotisering zorgen ervoor dat werk structureel verandert of soms helemaal verdwijnt.

Klant

ABU

Sectoren

Werk

Relevante fabriekers

Jaar

2022

De ABU vroeg vorig jaar aan De Argumentenfabriek onderzoek te doen naar ruimte voor verbetering van de infrastructuur van de arbeidsmarkt en hoe die eruit zou kunnen zien. Uit gesprekken met arbeidsmarktexperts zijn er waardevolle adviezen naar voren gekomen die toen zijn samengevat in een model en uitgebracht in de uitgave Naar een lerende arbeidsmarktinfrastructuur. Dit model vormde een belangrijke basis voor twee vervolgsessies. De uitkomsten hiervan zijn nu samengebracht in het nieuwe boekje Goede vragen over een lerende arbeidsmarktinfrastructuur

 

 

 

De tekorten en veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om een arbeidsmarktinfrastructuur die bijdraagt aan:

  • Een eenvoudige route van-geen-werk-naar-werk;
  • Het bevorderen van intersectorale mobiliteit;
  • Het stimuleren en faciliteren van een leven lang ontwikkelen.

De analyserende en strategische vragen uit de vervolgsessie hebben de denkrichting aangescherpt. Zij vormen een belangrijke tussenstap om het ‘prototype’ van het model van de lerende arbeidsmarktinfrastructuur verder uit te werken.