13 juni 2019

Rollen van raadsleden bij een Regionale Energiestrategie

In het ontwerp-Klimaatakkoord staat dat decentrale overheden verantwoordelijk zijn om in hun regio een energiestrategie op te stellen. Op initiatief van gemeenten (via VNG), provincies (via IPO) en waterschappen (via UvW) is Nederland opgedeeld in dertig regio’s. Maar raadsleden – en velen anderen – hebben veel vragen over de RES. Waar gaat de strategie eigenlijk over? Wie besluiten er over de RES en hoe werken partijen in de regio samen hieraan? En wat zijn onze rollen bij deze regionale strategie?

Om raadsleden hierbij te helpen, maakte De Argumentenfabriek in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en het programma Democratie in Actie drie compacte Informatiekaarten. Eén legt beknopt uit wat de RES inhoudt, één toont de dertig RES-regio’s, en één gaat in op de rollen van raadsleden en geeft inspiratie hoe raadsleden deze rollen kunnen invullen. Zo kunnen raadsleden kaders opstellen voor het ambitieniveau van elektriciteitsopwekking. Of raadsleden kunnen opvattingen van inwoners in formele en informele RES-overleggen en ‘ateliers’ vertolken. En raadsleden kunnen controleren of het college zich bij de RES houdt aan afspraken over hoe mensen en organisaties kunnen participeren.

We hopen dat de kaarten raadsleden en andere betrokken grip geven op wat er met de RES op hen afkomt. Vragen of reageren? Neem gerust contact op met Dries Bartelink.