Vlotter aan de slag met grond voor woningbouw

De woningbouwopgave is enorm en houdt ons nog tientallen jaren bezig. De manier waarop we omgaan met grond is hierbij cruciaal. Wat zijn de problemen bij het in gebruik nemen van grond en wat zijn kansen om dit sneller en beter te doen? Dit boek levert overzicht én ideeën.

Jaar

2018

Over dit project

Nederland staat de komende jaren voor een grote woningbouwopgave, tot 2040 moeten er ongeveer een miljoen nieuwe woningen worden bijgebouwd, de helft daarvan in de Randstad. Om in die grote woningbehoefte te kunnen voorzien hebben partijen in de Nationale Woonagenda afgesproken zich in te zetten om tenminste tot 2025 75.000 woningen per jaar te bouwen. Een essentiële voorwaarde om die woningen te kunnen bouwen is dat er de komende jaren een continue stroom aan geschikte bouwlocaties tijdig beschikbaar komt. In opdracht van Bouwend Nederland hebben we samen met een grote groep deskundigen nagedacht over problemen rond ingebruikname van grond en kansen voor vlottere ingebruikname. De resultaten van dit denkproces staan in dit boek “Vlotter aan de slag met grond voor woningbouw”.

“Die 75.000 woningen per jaar uit de ambitie van de Nationale woonagenda komen er niet vanzelf. Het rapport draagt bij aan het realiseren van deze ambitie, en laat zien aan welke ‘knoppen’ gedraaid kan worden om grond voor woningbouw sneller in gebruik te nemen.”

Maxime Verhagen, Koninklijke Bouwend Nederland

Meer weten? Geïnspireerd geraakt?

Laat het weten aan Maarten Gehem.