Waarden van het burgemeestersambt

Het Nederlands burgemeestersambt bekijken door middel van een waardenanalyse. Dit om meer inzicht te krijgen in wat er onder alle ideeën en opvattingen zit over het ambt. Het resultaat: de publicatie ‘Waarden van het Nederlands burgemeestersambt’.

Relevante fabriekers

Jaar

2020

Over dit project

Het burgemeestersambt is geregeld onderwerp van publiek debat zowel nationaal als lokaal. Hoe willen we in Nederland burgemeesters benoemen? Hoe krijgen we meer diversiteit in het burgemeesterscorps? Wat is het profiel voor een nieuw aan te stellen burgemeester? De coronacrisis liet zien dat de burgemeester op meerdere manieren een spil is in de lokale samenleving. Mensen verwachten veel van burgemeesters, vertrouwen hen zaken toe en hebben snel een mening over burgemeesters. Maar wat zit er onder al die opvattingen? Wat zijn de onderliggende waarden op basis waarvan we debatteren over de vragen hierboven? Het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters vroeg De Argumentenfabriek om de waarden die mensen belangrijk vinden voor het ambt van de burgemeester in kaart te brengen via een waardenanalyse.

“De methodiek van doorvragen van De Argumentenfabriek zorgt dat je met elkaar een gesprek gaat voeren op een ander niveau. Ik heb er heel veel aan gehad en het was ook leuk om te doen.”

Yvonne van Mastrigt (burgemeester) – Nederlands Genootschap voor Burgemeesters

Meer weten over onze waardenanalyses?

Neem contact op met Dries Bartelink