Fabrieker

Sanne Roessingh

Denkbegeleider en trainer

Zoals alle fabriekers wil ik onze klanten helpen om helder te denken over de problemen die ze hebben. Als kwantitatief onderzoeker doe ik dit door inzicht te bieden in de beschikbare data. Soms zijn dit gegevens die de klant zelf heeft verzameld, soms zijn het openbare statistieken of literatuur. In alle gevallen vormen de cijfers – een weerspiegeling van de echte wereld – het verhaal achter de verschillende argumenten. Beter begrip van de cijfers geeft de argumenten kleur en helpt zo te komen tot weloverwogen besluiten.

Voor mij draait onderzoek om het empirisch ontdekken van de wereld om ons heen. Dus niet enkel praten over theorie en hypotheses, maar ontdekken wat we ook echt zien gebeuren. Kort gezegd: “wat zeggen de cijfers?”. Omdat we steeds meer data kunnen verzamelen, raadplegen en delen, wordt het in onze maatschappij ook steeds belangrijker dat je hier gebruik van maakt. Maar voordat je informatie kunt toepassen of erover kunt oordelen, moet je eerst de feiten goed begrijpen.

Bij De Argumentenfabriek pas ik mijn onderzoeksvaardigheden toe op maatschappelijk relevante onderwerpen. Zo zoek ik de verbinding tussen wetenschap en samenleving.