Beleid voor stedelijke economische groei

Welke investeringen maken Dordrecht op lange termijn een sociaal en economisch sterke centrumstad? Die vraag stelde de gemeente Dordrecht zichzelf bij de voorgenomen verkoop van haar Eneco-aandelen. De Argumentenfabriek zocht het uit en bracht de motor van de stedelijke economie in kaart, in het denkkader ‘beleid voor stedelijke economische groei’.

Relevante fabriekers

Jaar

2019

Over dit project

Het denkkader laat zien dat groei van de stedelijke economie wordt veroorzaakt door agglomeratievoordelen en door innovatie. Acht factoren blijken hiervoor van belang, zoals de aanwezigheid van een goed gekwalificeerde beroepsbevolking en de bereikbaarheid en connectiviteit via weg, spoor, lucht, water en internet. Door in deze factoren te investeren, kunnen steden agglomeratievoordelen en innovatie stimuleren en zo hun economische groei verhogen.

Het denkkader is gebaseerd op een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving en andere literatuur over groei van steden. Vervolgens dachten ambtenaren en het Dordtse college onder leiding van De Argumentenfabriek in drie denksessies na over mogelijke uitgangspunten, doelen en prioriteiten voor Dordrecht. Op 19 november presenteerden we het resultaat aan de Dordtse gemeenteraad.

Benieuwd naar hoe je het denkkader kunt toepassen in jouw stad of regio?

Neem contact op Dries Bartelink, Chef Openbaar bestuur