23 juni 2020

De woningmarkt zit helemaal vast

Het gesprek ging van start met de consensus dat de huidige woningmarkt helemaal vast zit. Er zijn niet genoeg woningen beschikbaar voor starters en de juiste gesprekken worden niet gevoerd. Hier wil de denktank verschil in maken. Dit door een moreel kompas te vinden en na te denken over wat -los van regels- nou echt belangrijk is. Verschillende waarden komen aan bod, die soms ook tegenstrijdig aan elkaar kunnen zijn. De kunst blijkt deze zo goed mogelijk te verenigen, zodat tot een gezamenlijke oplossing kan worden gekomen. Nog eens vier partners zijn te zien in een opgenomen filmpje. Hierin spreekt Cees van Boven: “De gesprekken met de Argumentenfabriek waren heerlijk!” Gelukkig zijn ook de andere partners het er over eens dat onze hulp en begeleiding nuttig en fijn was. Bekijk hier de video van het hele gesprek.

Meer weten?

Het boek De Toekomst van de woningmarkt kun je hier gratis downloaden.

Toekomstbeeld woningmarkt