13 april 2023

Door Nena Nilou

Mentale vooruitgang en Werk: drie conceptartikelen

Werk Zorg en welzijn

Een toenemend aantal Nederlanders lijdt aan burn-out verschijnselen en/of putten geen kracht uit hun werk. Organisaties zijn bovendien niet goed in staat om contact te maken en binding te houden met mensen die mentaal in de problemen raken. Het doel van de Denktank Mentale vooruitgang en Werk is hierom het vergroten van de mentale kracht van (niet)-werkenden, van organisaties en van de hele keten van werk, inkomen, re-integratie en participatie. De Denktank heeft inmiddels drie conceptartikelen gepubliceerd.

Welkom in 2050

Stel je voor: het is 2050. Er heeft de afgelopen decennia een heuse ‘mentale doorbraak’ plaatsgevonden. We gaan anders met elkaar om in 2050. De samenleving is anders, positiever, menselijker en meer ontspannen. De manier waarop we als samenleving met werk omgaan is door de mentale doorbraak ingrijpend veranderd. Werken is nauwelijks nog een oorzaak van mentale klachten. Integendeel. Werk draagt juist bij aan de mentale vooruitgang. Het is niet langer slechts een manier om producten, winst en inkomen te genereren. Vanuit deze nieuwe situatie in 2050 kijken we nu dus terug op de afgelopen dertig jaar. Hoe heeft de mentale doorbraak kunnen plaatsvinden? Hoe zijn we zover gekomen? Wat waren de beslissende momenten? Het gehele conceptartikel kun je hier lezen.

Hoe gaat het nu met ons werk?

Hoe ziet onze mentale kracht er nu uit in het werk? Wat zijn relevante trends in de samenleving? Dit zijn de vragen die beantwoord worden in het tweede conceptartikel van de Denktank. Dit wordt gedaan op basis van een trendsanalyse die interne en externe trends onderscheiden. In het tweede conceptartikel staat de Denktank stil bij de externe trends die van belang zijn voor werk en mentale vooruitgang. Het gaat dan over het macroniveau, zoals demografie, economie, samenleving, technologie en politiek. Het tweede conceptartikel kun je hier helemaal lezen.

Gezond werken is minder eenvoudig dan het lijkt

‘Werk en gezondheid’, is in Nederland een geheel eigen vakgebied, waar dagelijks tienduizenden mensen zich mee bezig houden. Deze mensen proberen werkende Nederlanders fit en vitaal te houden. Ze helpen werkenden die zijn uitgevallen weer aan het werk, zorgen dat zieke mensen een uitkering krijgen of zijn bezig met het activeren en re-integreren van mensen die zijn uitgevallen. Al deze mensen en organisaties vormen een sector op zich. Deze sector wordt ‘het veld van werk en gezondheid’ genoemd, en dit veld functioneert niet naar behoren. In dit conceptartikel, het derde in de reeks, wordt het veld van werk en gezondheid in kaart gebracht, wie de belangrijkste spelers zijn, wat zij doen en wat daaraan beter kan. Lees dit derde conceptartikel hier.

Vragen?

Neem contact op met Petra van de Goorbergh

petra@argumentenfabriek.nl
+31 651111415
Meer over Petra van de Goorbergh

Meer weten over Mentale Vooruitgang van werk?

Bezoek dan de denktankpagina