Denktank

Denktank Mentale Vooruitgang en Werk

Het vergroten van de mentale kracht van werkenden en niet-werkenden, van organisaties en van de hele keten van werk, inkomen, re-integratie en participatie. Dat is het doel van de Denktank Mentale vooruitgang en Werk. De denktank richt zich op het vergroten van de mentale kracht van collectieven, dus van organisaties en van de samenleving als geheel. Met de denktank wordt een overkoepelende, brede, wetenschappelijke visie ontwikkeld op mentale vooruitgang en werk.

Sectoren

Werk

Jaar

2022 tot heden

Over Mentale Vooruitgang en Werk 

Hoe ziet de mentale vooruitgang van organisaties en werkenden eruit? Welke doelen kunnen we daarvoor formuleren? Wat kunnen organisaties doen om hun mentale kracht te vergroten? Hoe krijgen we het voor elkaar om eerder mogelijke problemen te signaleren en wat zijn effectieve interventies? Dit zijn een aantal vragen waar deze denktank zich over buigt. Hierbij willen we ook de vele goede initiatieven die er zijn op dit terrein samenbrengen en laten groeien.

We wensen dat de mentale onbeholpenheid binnen organisaties afneemt, dat mensen kracht putten uit hun werk, dat ze minder in de psychische problemen raken door hun werk én dat organisaties beter in staat zijn om contact te maken en binding te houden met mensen die mentaal in de problemen raken. We willen dat collega’s makkelijker kunnen praten over mentale tegenslag, zonder dat dit per se direct moet worden geproblematiseerd of gemedicaliseerd.  

Nederland is in materiële zin rijker dan ooit. Mentaal gaat het niet goed met ons. Een toenemend aantal Nederlanders lijdt aan een angststoornis, slikt antidepressiva, klaagt over psychische druk en lijdt aan burn-out verschijnselen – om slechts enkele problemen te noemen. Er gaat iets mis met de mentale staat van Nederland. En mensen voelen dat. Onze grootste zorg zijn wijzelf, zo blijkt al decennia uit onderzoek (SCP). We verwaarlozen de mentale kracht die de basis vormt van onze welvarende samenleving. Valt dit tij te keren? Jazeker. Hoe? Door serieus aandacht te gaan besteden aan onze mentale kracht, zowel op persoonlijk als op relationeel, organisatorisch en maatschappelijk niveau. 

Deze Denktank Mentale Vooruitgang en Werk is de derde denktank over mentale vooruitgang. Lees meer over de eerste denktank Mentale vooruitgang en de tweede denktank, over de mentale vooruitgang van gezinnen.

Boeken

Mentale vooruitgang op LinkedIn

Wil jij meebouwen aan de mentale vooruitgang? Je kunt Mentale vooruitgang ook op LinkedIn vinden!

Partners

Wil jij meedenken over Mentale Vooruitgang en Werk?

Neem dan contact op met Kees Kraaijeveld of Petra van de Goorbergh.