Denktank

Denktank Mentale Vooruitgang

Een gelukkiger, socialer, betekenisvoller, meer betrokken en daadkrachtiger bestaan voor alle Nederlanders. Dat is het doel van de Denktank Mentale vooruitgang. Om dat te realiseren moeten we ‘mentale vooruitgang’ hoog op de maatschappelijke agenda zien te krijgen.

Relevante fabriekers

Jaar

2019 tot heden

Over Mentale Vooruitgang

Nederland is in materiële zin rijker dan ooit. Mentaal gaat het niet goed met ons. Een toenemend aantal Nederlanders lijdt aan een angststoornis, slikt antidepressiva, klaagt over psychische druk en lijdt burn-out verschijnselen – om slechts enkele problemen te noemen. Er gaat iets mis met de mentale staat van Nederland. En mensen voelen dat. Onze grootste zorg zijn wijzelf, zo blijkt al decennia uit onderzoek (SCP). We verwaarlozen de mentale kracht die de basis vormt van onze welvarende samenleving. Valt dit tij te keren? Jazeker. Hoe? Door serieus aandacht te gaan besteden aan onze mentale kracht, zowel op persoonlijk als op relationeel, organisatorisch en maatschappelijk niveau. Vanuit de wens vorm te geven aan een mentaal krachtiger Nederland, zijn we in november 2019 begonnen met de eerste Denktank Mentale Vooruitgang. De Denktank denkt na over hoe mentale vooruitgang eruit kan zien en wat de mentale kracht van mensen, gezinnen, bedrijven en maatschappij vergroot.

Boeken

Loading component ...

Mentale Vooruitgang van Jeugd en Gezin

De nieuwe Denktank Mentale Vooruitgang van Jeugd en Gezin wil, uitgaande van een realistisch, wetenschappelijk verantwoord mensbeeld, onderzoekt wat jeugd en gezin mentaal nodig hebben om te floreren. Dit steeds op een wijze die het best bij henzelf past. Hoe kijken we aan tegen ouderschap? Welke gewoontes hebben we als samenleving met betrekking tot opvoeden en opgroeien? Welk gedachtegoed ligt daaraan ten grondslag? Dat zijn belangrijke maatschappelijke thema’s die deze denktank de de volle aandacht wil geven.

Mentale vooruitgang op LinkedIn

Wil jij meebouwen aan de mentale vooruitgang? Je kunt Mentale vooruitgang ook op LinkedIn vinden!

“Onzekerheden, beperkingen en tegenslagen. Het zou mooi zijn als we zelf leren hiermee om te gaan, als we zo mentaal sterker worden, en minder hoeven kijken naar zorgprofessionals.”

Joep de Groot, voorzitter van de raad van bestuur CZ

In de media

Wil jij meedenken over Mentale Vooruitgang?

Neem dan contact op met Kees Kraaijeveld.

Denktank partners

De denktank wordt gevormd door een groep gemotiveerde deskundigen en bestuurders.