12 maart 2021

Door Nena Nilou

Denktank lanceert boek Mentale vooruitgang om mentale kracht Nederland te vergroten

Zorg en welzijn

Je kunt het boek nu hier bestellen. Vanuit De Balie in Amsterdam vond de Talkshow Deltaplan Mentale Gezondheid plaats, georganiseerd door MIND. Bekijk de talkshow hier terug. Het boek werd door Kees Kraaijeveld in de eerste twintig minuten besproken.

Het boek is de weerslag van het werk van de Denktank Mentale Vooruitgang. Dit is een groep van twintig organisaties die november 2019 de krachten heeft gebundeld met als doel de Mentale Vooruitgang van Nederland op de kaart te zetten. De denktank laat zien wat mentale vooruitgang is en wat de mentale kracht van mensen, gezinnen, bedrijven en maatschappij vergroot.

Mentale vooruitgang biedt een nieuwe kijk op hoe we Nederland beter en sterker kunnen maken. De afgelopen decennia stond economische groei voorop. Maar ondanks onze materiële voorspoed, gaat het mentaal niet goed met ons. Dat we meer aandacht moeten schenken aan de mentale kracht van mensen en van de samenleving is evident. De coronacrisis heeft deze noodzaak nog eens extra benadrukt. De denktank bepleit een bredere invulling van vooruitgang, welzijn en welvaart. En streeft naar een samenleving waarin mentale gezondheid net zo belangrijk is als fysieke gezondheid.

Mentale Schijf van Vijf

Mentale vooruitgang is het voortdurend verbeteren van onze mentale toestand. Het is de groei van de mentale kracht van personen, gezinnen, organisaties en samenleving. Met behulp van de Mentale Schijf van Vijf beschrijven we hoe we onze samenleving mentaal sterker kunnen maken: gelukkiger, meer betrokken, socialer, betekenisvoller én daadkrachtiger.

 

Concrete doelen en acties

Het boek Mentale vooruitgang biedt een overzicht van tientallen doelen die bijdragen aan de mentale kracht van de samenleving en al haar organisaties. Aan de hand van deze doelen kan iedereen zich de vraag stellen: hoe willen wij mentale vooruitgang nastreven? En welke acties moeten we ondernemen om deze doelen te realiseren? In het boek laten we zien dat er vele acties mogelijk zijn.

Dit boek is een begin

Dit eerste boek van de denktank markeert het begin van een nieuwe beweging. Mentale vooruitgang is iets waar je samen, als vrienden, buren, als gezin, als organisatie en als samenleving aan kunt werken. We willen als denktank dan ook dat de Mentale vooruitgang een brede beweging wordt. Een beweging, in de wetenschap, in de (sociale) media, in de politiek, in het onderwijs, in de zorg, in wijken en buurten, in het bedrijfsleven en bij de overheid.

Zie voor meer informatie: www.mentalevooruitgang.nl

Over de auteurs

Kees Kraaijeveld is medeoprichter en directeur van De Argumentenfabriek. Kees studeerde geneeskunde, filosofie, psychologie en journalistiek. Kees stond aan de wieg van het Platform Zó werkt de zorg en schreef namens het platform diverse boeken over de zorg.

Simone Halink is senior denkbegeleider en kaartenmaker bij De Argumentenfabriek. Ze begeleidde de afgelopen jaren uiteenlopende trajecten, zoals strategietrajecten rond digitale vraagstukken en de Denktank Toekomst van de Woningmarkt. Simone studeerde rechten.

Joep Verbugt is voorzitter van de Raad van Bestuur van GGZ Eindhoven. Daarnaast is hij o.a. voorzitter van het bestuur van Planetree Nederland en voorzitter van het Limburgs Vasteloaves Leedjes Konkoer (LVK). In 2018 publiceerde Joep het ‘Pleidooi voor een Mentaal Offensief’.