05 oktober 2020

Aanpak denktank Toekomst van de woningmarkt een “eye opener”

Cees van Boven -voorzitter DVS en bestuurder van Woonzorg Nederland-, Ronald Huikeshoven -van AM- en Jeroen Laven -afdelingsmanager Wonen van de gemeente Den Haag- voerden aan de hand van dit waardenkompas een gesprek. Laven noemt de aanpak van de denktank een ‘eye opener’: “We zoeken naar een gemeenschappelijke taal, om daarmee ook de wereld áchter onze doelstellingen in beeld te brengen. Op deze manier lukt het om vaste patronen te doorbreken”.

Vind het volledige gesprek tussen van Boven, Huikeshoven en Laven hier op de website van De vernieuwde stad.

Hier vind je informatie over de denktank Toekomst van de woningmarkt en hier vind je de publicatie.

Meer weten?

Neem dan contact op met Katrin Weber.