04 maart 2021

Door Nena Nilou

Werkboek Waarden van wonen aangeboden aan minister Ollongren

Bouwen en wonen

“Oplossingen voor de problemen op de woningmarkt zijn er legio. De uitdaging is om oplossingen te kiezen die samen voldoen aan wat we waarde(n)vol vinden voor wonen op de korte én lange termijn. Hiervoor moeten we onze gedeelde waarden kennen.” Katrin Weber, De Argumentenfabriek

Welke waarden zijn belangrijk als we kiezen voor meer rijksregie op ruimtelijke ordening? Of als we meer buiten stedelijk willen bouwen? In huidige debatten verzanden woningmarktprofessionals al snel in loopgravendiscussies over maatregelen om problemen op de woningmarkt op te lossen gericht op de korte termijn. Denken en praten vanuit waarden helpt dan een stap terug te doen. Hierdoor kun je je opvattingen beter uitleggen, sterke argumenten kiezen en uiteindelijk samen betere besluiten nemen. Het faciliteert een constructief gesprek tussen partijen, waarbij het uitgangspunt de gedeelde waarden zijn. Je kunt het Werkboek nu hier downloaden

“Het onderzoeken van onderliggende waarden geeft je de kans om met heel verschillende partners te delen waar het echt om gaat. Vóórdat het eigenbelang en de praktische bezwaren in het project de boventoon gaan voeren. De (indrukwekkend grote) Waardenkaart helpt enorm bij het maken van wezenlijke keuzes.” Martin Mulder, Woonbond

 

In 2019 heeft de denktank de Waarden van wonen in kaart gebracht, samen met ruim 70 woningmarktdeskundigen. Het nu verschenen Werkboek laat zien hoe je de waarden concreet kan toepassen. Deskundigen analyseerden de waarden van huidig en toekomstig beleid, aan de hand van zes actuele onderwerpen. Daarnaast vind je gesprekshandleidingen om direct zelf aan de slag te gaan. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe je zo’n waardengedreven gesprek in de praktijk voert. Op een gebruiksvriendelijke manier biedt het boek dus het denk- en gespreksgereedschap om met elkaar een fundamenteel ander gesprek te voeren over wonen en de woningmarkt. Het Werkboek Waarden van wonen is een must-read voor alle woningmarktprofessionals. Met dit boek bij de hand kun je meteen zelf en met een groep aan de slag om helder na te denken over problemen op de woningmarkt, en de oplossingen hiervoor.

“De waarde van debat is groot, argumenten en feiten zijn essentieel. Maar we komen niet verder als we niet beginnen met de waarden die onder dat debat liggen. Daar zit veel meer gezamenlijkheid dan we vaak denken.” Arjen Gielen, NHG

Meer weten?

Neem eens een kijkje op de pagina van de denktank Toekomst van de Woningmarkt. Of neem contact op met Katrin Weber