Werkboek Waarden van wonen

Digitaal product / Bouwen en wonen
Product Detail Image
Details:
Artikelnummer 04032012
Direct bestellen:

Beschrijving

Dit Werkboek biedt professionals in de woningmarktsector concrete toepassingen om op basis van waarden andere meer vruchtbare gesprekken te voeren. Deze publicatie is het tweede boek van de denktank Toekomst van de Woningmarkt.

Welke waarden zijn belangrijk als we kiezen voor meer rijksregie op ruimtelijke ordening? Of als we meer buiten stedelijk willen bouwen? In huidige debatten verzanden woningmarktprofessionals al snel in loopgravendiscussies over maatregelen om problemen op de woningmarkt op te lossen gericht op de korte termijn. Denken en praten vanuit waarden helpt dan een stap terug te doen. Hierdoor kun je je opvattingen beter uitleggen, sterke argumenten kiezen en uiteindelijk samen betere besluiten nemen. Het faciliteert een constructief gesprek tussen partijen, waarbij het uitgangspunt de gedeelde waarden zijn. Je kunt het Werkboek nu hier downloaden.