17 januari 2024

Zorggeschikt wonen voor ouderen

Zorg en welzijn Bouwen en wonen Werk

In Nederland wonen steeds meer ouderen. Deze ouderen wonen ook steeds langer thuis. Vaak in woningen die niet zijn aangepast aan hun zorgbehoefte.

Zorggeschikt wonen stimuleren, vergt inspanningen op het snijvlak tussen wonen, zorg en pensioen. De leden van de Innovatietafel dachten na over de vraag: Wat kunnen partijen in de sectoren Zorg, Wonen en Pensioen samen doen om zorggeschikt wonen voor ouderen te realiseren?

De Innovatietafel bestaat uit bestuurders van maatschappelijk betrokken organisaties op het gebied van wonen, zorg en pensioen. Zij zoeken over de grenzen van hun eigen domeinen heen naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van deze gebieden. In 2023 richtte de Innovatietafel zich op het thema zorggeschikt wonen, bekijk de nieuwe publicatie hier. Op basis van een actuele analyse van de systemen wonen, zorg en pensioen heeft de Innovatietafel nagedacht over het thema ‘zorggeschikt wonen voor ouderen’. Dit thema raakt aan de drie bovengenoemde systemen en is een dringend maatschappelijk vraagstuk.

Hiertoe bouwde de Innovatietafel voort op haar publicatie Zó werken lange systemen uit 2016. Waar dat boek vooral uitmondde in aanbevelingen voor het Rijk, gaat deze publicatie over wat de Innovatietafel zelf kan doen. Zó werken lange systemen gaat over de manieren waarop zes lange systemen (zorg, onderwijs, pensioen, wonen, arbeidsmarkt en sociale zekerheid) het leven van mensen sturen. De hoofdboodschap van het boek was: lange systemen beïnvloeden elkaar sterk en zijn slecht op elkaar afgestemd.

 

Vragen?

Neem contact op met Iris Hertog

iris@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Iris Hertog