De toekomst van de woningmarkt

De huidige woningmarkt piept, kraakt en schuurt. Er is een tekort aan woningen, huren en huizenprijzen in druktegebieden zijn onbetaalbaar en de huizenmarkt vertoont hoge pieken maar ook diepe dalen. Hoe werken we naar een ‘gezonde’ woningmarkt? Hoe richten we deze in, op de lange termijn?

Relevante fabriekers

Jaar

2020 tot op heden

Over dit project

De Denktank Toekomst van de Woningmarkt is een initiatief van tien partners, die vanuit verschillende perspectieven op de woningmarkt door een open gesprek, los van belangen, tot vernieuwende en richtinggevende ideeën willen komen over hoe we de Nederlandse woningmarkt beter kunnen inrichten en organiseren.

‘Mensen moeten zelf kunnen kiezen waar ze willen wonen.’
‘Prijzen op de woningmarkt horen gereguleerd te zijn.’
‘Gemengde wijken zijn belangrijk voor kansarme mensen.

Hoe komt het dat stellingen zoals deze sterke gevoelens in ons opwekken? Wat ligt hieronder? Als we dieper ‘graven’, dieper dan standpunten en argumenten, bij welke waarden komen we dan uit? Welke waarden vinden we richtinggevend voor de inrichting van de woningmarkt? Kunnen we die in kaart brengen? Dit is het startpunt van het boek De toekomst van de woningmarkt.