Denktank

Denktank Toekomst van de Woningmarkt

De Denktank Toekomst van de Woningmarkt is een initiatief van tien partners, die vanuit verschillende perspectieven op de woningmarkt door een open gesprek, los van belangen, tot vernieuwende en richtinggevende ideeën willen komen over hoe we de Nederlandse woningmarkt beter kunnen inrichten en organiseren.

Jaar

2020 tot op heden

Over Toekomst van de Woningmarkt

De huidige woningmarkt piept, kraakt en schuurt. Er is een tekort aan woningen, huren en huizenprijzen in druktegebieden zijn onbetaalbaar en de huizenmarkt vertoont hoge pieken maar ook diepe dalen. Hoe werken we naar een ‘gezonde’ woningmarkt? Hoe richten we deze in, op de lange termijn? En, vanuit dit beeld van de gewenste woningmarkt terug redenerend, wat zegt dit over keuzes op de korte termijn? De leden van de Denktank Toekomst van de Woningmarkt willen de gewenste toekomstige woningmarkt verkennen, met open vizier. We zijn op zoek naar een helder beeld. Niet als intellectuele oefening, maar als basis voor betere uitkomsten. Als basis voor een constructief, goed gesprek over gewenste (beleids)keuzes de woningmarkt ontwikkelde de denktank onder leiding van De Argumentenfabriek een moreel kompas op basis van waarden. Samen met zeventig woningmarkt-deskundigen brachten we de Waarden van wonen in kaart. Wat vinden mensen belangrijk als het gaat over wonen, welke waarden hebben zij? En: waarom? Het waardengereedschap hierin helpt je op een samenhangende manier naar de woningmarkt te kijken en een open gesprek hierover te voeren.

Publicaties

November 2020 was een aantal leden van de Denktank Toekomst van de Woningmarkt te gast in een uitzending van Pakhuis de Zwijger.

“De diversiteit van en de hoeveelheid waarden die je kunt hechten aan wonen, onderstrepen het belang van een goed functionerende woningmarkt voor de welvaart en stabiliteit van Nederland.”

Gertjan van der Baan, Vesteda

Het boek De Toekomst van de Woningmarkt werd gepresenteerd op virtuele vastgoedbeurs Provada Live.

Ideeën over Toekomst van de Woningmarkt?

Neem contact op met Maarten Gehem.

Denktank partners

Alle partners nemen op persoonlijke titel mee aan de denktank.

Zelfstandig adviseur

Annius Hoornstra

Stimuleringsfonds volkshuisvesting

Arjen Gielen

Woonzorg en De Vernieuwde Stad

Cees van Boven

Vesteda en IVBN

Gertjan van der Baan

Rabobank

Huib de Mulder & Roel van de Bilt

Bouwend Nederland

Joep Rats

NWB Bank

Lidwin van Velden

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Marja Appelman

AM

Ronald Huikeshoven

Gemeente Amsterdam

Carolien Schippers

Woonbond

Zeno Winkels

Provincie Utrecht

Helma Koninkx