Inspiratie voor minder cycliciteit op de woningmarkt

De sterke schommelingen van zowel bouwactiviteit als ook (koop)woningprijzen veroorzaakt problemen voor de brede welvaart. Hoe kunnen we de extremen in cycliciteit van de woningmarkt voorkomen?

Over dit project

Deze Inspiratiekaart cycliciteit woningmarkt is gemaakt met een brede groep belanghebbenden, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op de Inspiratiekaart staan opties voor het verkleinen van extremen in de cycliciteit van de (koop)woningmarkt. ‘Cycliciteit’ van de woningmarkt heeft twee verschijningsvormen: prijs- en bouwcycliciteit. Prijscycliciteit is het stijgen en dalen van koopprijzen van woningen. Bouwcycliciteit is het stijgen en dalen van de woningbouwproductie. De kaart is bedoeld om te inspireren; het is geen voorstel tot besluitvorming.

Heb je een vraagstuk over Bouwen en wonen?

Neem contact op met Maarten Gehem.