20 november 2018

De eerlijke loonstrook

Een aantal jaar geleden pleitten we al voor een eerlijke en heldere loonstrook. Nu staat namelijk alleen het brutoloon van de werknemer erop, niet de totale som van de arbeidsbeloning; de lasten die de werkgever betaalt in naam van werknemers staan er niet op. Er mist dus informatie, waardoor werknemers minder inzicht hebben in wat er gebeurt met de lasten op hun totaal verdiende arbeidsbeloning.

Niet lang geleden hebben ook ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland de eerlijke loonstrook bepleit bij minister Bruins van medische zorg, want: ‘Een eerlijke loonstrook maakt werkenden meer bewust van de kosten van de zorg.’

Op de eerlijke loonstrook staat wat de totale arbeidsbeloning van de werknemer is, welke premies en belastingen daarvan worden betaald en wat daarna naar de werknemer gaat. Dat maakt duidelijk hoeveel van je totale loon vanuit de werkgeverslasten naar de zorg gaat: de werkgever betaalt tot zo’n 300 euro per maand per werknemer aan inkomstenafhankelijke zorgpremie aan de belastingdienst. In totaal brengen betalen werknemers op die manier ongeveer 17 miljard euro aan de zorg zonder dat ze het in de gaten hebben. Die kosten gaan ten laste van de loonruimte voor werknemers.

Wil je weten wat je nog meer niet ziet op je loonstrookje, maar wel verdient met jouw arbeid? We hebben een dataverhaal gemaakt waarin we dit glashelder uitleggen.