14 maart 2016

Leidschendam-Voorburg presenteert visie op sport en bewegen

In een volle zaal met onder andere sporters, vrijwilligers, welzijnswerkers en docenten, werd ook het vervolg besproken: van visie naar actie. Wat moet er nu gebeuren? Met welke prioriteiten? En wie is aan zet? Voormalig hockeybond-directeur Johan Wakkie hield een bevlogen en scherp betoog over sport en de ontwikkeling van kinderen.

De Argumentenfabriek mocht de totstandkoming van de visie begeleiden de afgelopen maanden. In vier sessies met in totaal ongeveer dertig verschillende mensen uit het sport- en beweegveld, kwam de visie tot stand. Het eindproduct is de Visiekaart Sport en bewegen. De deelnemers aan de sessies toonden zich unaniem bijzonder enthousiast over het proces en het eindresultaat. Uit dit proces is ook een ‘kopgroep’ van sportverenigingen ontstaan die, samen met de gemeente, werkt aan de realisatie van de visie.

Meer weten? Neem contact op met Dries Bartelink.