07 juni 2018

Overheidsfalen: naar een rijker beeld van overheidshandelen

Wat is overheidsfalen, welke mechanismen veroorzaken het en waar vinden het? En als we dit eenmaal weten, wat is overheidssucces dan? In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoeken Frank Kalshoven en Majelle Verbraak deze vragen. Voor de analyse gebruiken ze dezelfde denktactiek als economen in de jaren vijftig die marktfalen onderzochten. Dit resulteert in een systematische analyse van overheidsfalen, waarin een breed welvaartsbegrip centraal staat.

Het verhaal van de markt en de overheid blijkt uiteindelijk een verhaal over de lamme en de blinde. Dat wil niet zeggen dat de overheid geen goede manier van organiseren is, maar veeleer: markt en overheid zijn beide manieren (of ordeningsmechanismen) om voor mensen resultaten te boeken, en beide organisatievormen hebben voor- en nadelen. Er is helaas geen ‘quick fix’ voor overheidsfalen, net zo min als dat er zoiets bestaat voor marktfalen. Het gaat om een goede mix tussen beide organisatievormen.

Eén van de aanbevelingen in het boek is om het goede gesprek over overheidsfalen binnen de (Rijks)overheid te stimuleren. Een goed functionerende overheid kent immers haar eigen zwakheden. En gaat vervolgens aan het werk om die weg te poetsen.

Het boek is te downloaden via onze webwinkel.

Vragen? Neem gerust contact op met Dries Bartelink.