Samen voor een sterk MKB

Hoe kunnen ondernemers ook in de toekomst hun geld blijven verdienen? Het midden- en kleinbedrijf (mkb) ziet zich geconfronteerd met grote veranderingen en uitdagingen.

Jaar

2019

Over dit project

In samenwerking met MKB-Nederland hielpen we de Nederlands Vereniging van Banken (NVB) bij hun verkenning naar het investeringsvermogen van het mkb. Deze verkenning, getiteld Samen voor een sterk mkb, is aangeboden aan Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Doel van deze verkenning is handvatten bieden voor een veerkrachtig en financieel sterk mkb, een belangrijke randvoorwaarde voor economische groei.

“We hebben met de Argumentenfabriek nauw samengewerkt in de analyse over het investeringsvermogen van mkb-ondernemers. Je weet bij de Argumentenfabriek wat je krijgt en dat het goed in elkaar zit. Ze hebben ons goed begeleid, ook in het structureren van onze eigen analyses en de doelstellingen van het project.”

Geert Gladdines, Nederlandse Vereniging van Banken

Ook nadenken over financiële vraagstukken?

Neem dan contact op met Kees Kraaijeveld.