17 april 2024

Waarde(n)volle digitalisering voor gemeenten

Digitaal

Hoe houd je als gemeente grip op de razendsnelle digitale ontwikkelingen? De Argumentenfabriek organiseerde samen met de Gemeente Zwolle en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) een workshop om toe te lichten hoe je als gemeente waarden kan gebruiken om goed beleid te maken, moeilijke knopen door te hakken of om werkzaamheden te prioriteren. “Door waarden expliciet te maken, wordt duidelijk waar het effect van beleid écht over gaat” werd door workshopdeelnemers benoemd.  

De aanleiding van deze workshop was de ontwikkeling van De Principekaart voor de Gemeente Zwolle. Een uitkomst van een door ons uitgevoerd strategisch waardentraject voor de gemeente.  

Vanuit de overtuiging dat deze aanpak meer gemeenten kan helpen deelde Marc Schuil, strateeg informatiesamenleving bij Gemeente Zwolle zijn ervaring over het belang van een gestructureerd proces, helder eigenaarschap van de principes, en over hoe prettig is het als de principes daadwerkelijk helpen richting geven.   

De deelnemers konden vervolgens, onder begeleiding van onze collega’s Sjoerd Pennenkamp en Daan van den Berg, de Zwolse principes direct op de proef stellen door ze toe te passen op een actuele casus. Wil ik als gemeente AI inzetten om de eigen dienstverlening te verbeteren? Vrij snel bleek dat de waarde ‘doeltreffendheid’ dan nogal kan botsen met ‘menselijkheid’.  Waarden kunnen helpen om een afweging expliciet te maken. Dit helpt gemeentes om weloverwogen keuzes te maken

We sloten de workshop af met een denkronde over een door deelnemers ingebrachte casus: welke waarden staan op het spel bij de automatische toekenning van een individuele toeslag? Als je als gemeente door een aanvraag van een toeslag weet dat iemand ook recht heeft op een andere toeslag, wil je die dan automatisch laten toekennen? Je bevordert gelijkheid, maar beperkt ook de keuzevrijheid van mensen. De toegankelijkheid gaat omhoog, maar privacy staat op het spel. Uitdagende gesprekken waar geen makkelijk antwoord te geven is. Maar deze gesprekken zijn ook waardevol. De deelnemers vonden de waardengesprekken bijzonder boeiend en enerverend.

 

Vragen?

Neem contact op met Sjoerd Pennekamp

sjoerd@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Sjoerd Pennekamp

Wil je ook aan de slag met waarden in jouw gemeente?

Neem dan contact met ons op.