26 maart 2024

Door Sjoerd Pennekamp Anouk Mulder

Benutten van kennis uit de Sociale- en Geestes­weten­schappen 

Onderwijs

Hoe kunnen sociale en culturele aspecten beter benut worden bij maatschappelijke vraagstukken? Bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken wordt snel gedacht aan technische oplossingen. Dit terwijl de mens eigenlijk altijd partij is en het dus juist belangrijk is om ook aandacht te hebben voor de sociale en culturele aspecten van deze vragen. We zagen dit bij de coronacrisis, waar de sociale effecten van de crisis relatief laat in beeld kwamen. Maar we zien dit nu ook bij de opkomst van AI, waar de ontwikkelingen zo snel gaan dat dit ten koste dreigt te gaan van de aandacht voor sociale, ethische en juridische effecten. 

Bij het aanpakken van dit soort complexe vraagstukken wordt te weinig gebruik gemaakt van sociaal- en geesteswetenschappelijke (SGW-) kennis. Dat concludeert de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) in haar laatste rapport ‘Vanzelfsprekende verbinding. Veranker SGW-onderzoek in innovatie’ dat op 25 maart is aangeboden aan de demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf.  

De Argumentenfabriek heeft hiervoor een achtergrondanalyse gemaakt die door de AWTI is gebruikt als input voor het advies. We organiseerden drie denksessies met wetenschappers, beleidsmakers en onderzoeksfinanciers om erachter te komen hoe inzichten uit de sociale en geesteswetenschappen beter kunnen worden benut. Deze inzichten zijn samengevat op een informatiekaart. 

Uit de sessies bleek dat kennis uit de sociale en geesteswetenschappen beter gewaardeerd moet worden, maar ook dat wetenschappers meer hun kunnen doen om de relevantie van hun inzichten zichtbaar en vindbaar te maken. Ook doen overheden er goed aan kennis van de sociale en geesteswetenschappen in alle fases van beleidsvorming in te zetten. Financiers zouden het makkelijker moeten maken om verschillende vormen van sociaal en geesteswetenschappelijk onderzoek gefinancierd te krijgen. 

Het hele advies is hier te vinden. 

Vragen?

Neem contact op met Sjoerd Pennekamp

sjoerd@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Sjoerd Pennekamp