25 januari 2023

Ons rapport ‘Over de drempel naar betere rechts­hulp’ naar Tweede Kamer

Recht Openbaar bestuur

Burenruzies, scheiding, schuldenproblematiek, een geschil met je werkgever of huurbaas: veel burgers krijgen vroeg of laat met juridische kwesties te maken.

In dit soort gevallen kunnen rechtzoekenden rechtshulp krijgen, zoals bij het Juridisch Loket. Het rapport Over de drempel naar betere rechtshulp beschrijft wat dit soort organisaties en de professionals die hier werken kunnen doen om de toegang voor mensen met een juridische vraag laagdrempeliger te maken. Hoe kunnen ze burgers, eenmaal ‘over de drempel’, daadwerkelijk beter helpen? Het rapport is vandaag, 25 januari, aangeboden aan de Tweede Kamer.

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, samen met het Juridisch Loket en Divosa (de vereniging van managers van sociale diensten bij gemeenten), gingen we met professionals die rechtshulp bieden in gesprek. Resultaat: een trits toepasbare ideeën waarmee zij aan de slag kunnen om burgers nog beter te ondersteunen. Bijvoorbeeld meer focus op groepen die in het huidige stelsel moeite hebben toegang tot recht te krijgen. Maar ook het verbreden en verbeteren van het aanbod, het toegankelijker maken van locaties en makkelijkere doorverwijzing organiseren naar andere professionals. We bieden ook ideeën over wat organisaties gezamenlijk kunnen doen om ondersteuning te verbeteren, zoals: regionaal afspraken maken over wie wat doet of het samen signaleren (en aanpakken) van knelpunten in het stelsel.

Vragen?

Neem contact op met Maarten Gehem

maarten@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Maarten Gehem

Meer weten over dit project?

Of over wat we nog meer doen om het recht in Nederland beter te laten werken?