Zó werkt het sociaal domein

Ruim twee miljoen mensen in Nederland krijgen hulp van hun gemeente, bijvoorbeeld ondersteuning om zelfstandig thuis te wonen, hulp bij opvoeden en opgroeien of een bijstandsuitkering. Deze gemeentelijke voorzieningen samen heten ‘het sociaal domein’ en vormen het onderwerp van het negende Zó werkt de zorg-boek.

Over dit project

Ben je (aankomend) raadslid of beleidsmedewerker bij een gemeente en wil je kennismaken met het sociaal domein? Het boek Zó werkt het sociaal domein is een basisboek dat inzicht geeft in de werking van het sociaal domein. Welke vormen van ondersteuning vallen onder het sociaal domein? Wat is de rol van gemeenten? Wie werken er zoal in het sociaal domein? Welke wetten zijn relevant? En hoe wordt ondersteuning uit het sociaal domein betaald? Het boek beantwoordt deze vragen (en meer). Helder uitgelegd in meer dan 40 afbeeldingen en korte journalistieke teksten op 176 pagina’s.

Het boek is tot stand gekomen met de hulp van tien partijen: de ministeries van BZK, VWS en SZW, de sociale pijler van de G4, de VNG, LCGW, UWV, Sociaal Werk Nederland, Movisie en het SCP. De opdrachtgever van het boek is het Platform Zó werkt de Zorg, een platform van zestien partijen in en rondom de zorg die de samenleving wil voorzien van heldere, overzichtelijke en neutrale feiten over de zorg.

Boek ‘Zó werkt het Sociaal Domein’ verschenen van VNG

“Voor de vele mensen die werken in het sociaal domein is dit een prachtig naslagwerk. En als je start is dit boek je beste bagage.”

Ali Rabarison, directeur Inclusieve Samenleving en Financiën VNG

Zó werkt het sociaal domein

Meer weten over Zó werkt het sociaal domein?

Neem contact op met Dries Bartelink, Chef Openbaar bestuur.