25 maart 2024

Waterschappen werken aan schoon water

Duurzaamheid

Schoon water in onze rivieren, beken en sloten is belangrijk: om in te zwemmen, om drinkwater van te maken, en zodat planten en dieren er kunnen leven. In Nederland zijn de waterschappen verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van het oppervlaktewater. Welke instrumenten hebben ze daarvoor? Wat doen andere overheden? Welke normen zijn er voor waterkwaliteit? En voldoet het water daaraan? Hierover gaat de Feitenkaart die we voor de Unie van Waterschappen maakten.

De Europese Kaderrichtlijn Water beschrijft kwaliteitsnormen voor het water in Europese rivieren, beken, meren en sloten. Deze normen moeten in 2027 behaald worden. Op de meeste plaatsen is de waterkwaliteit echter nog onvoldoende, bijvoorbeeld doordat er te veel meststoffen in het water zitten. De waterschappen moeten hier de komende jaren dus nog flink mee aan de slag, maar ze kunnen dit niet alleen.  Ook andere overheden, landbouw en industrie zijn aan zet.

De afgelopen maanden begeleidde De Argumentenfabriek een denktraject over waterkwaliteit met bestuurders van waterschappen. Tijdens de denksessies konden bestuurders in een veilige setting hun ervaringen met het werken aan waterkwaliteit uitwisselen. Dit deden ze zowel binnen hun eigen waterschap als samen met andere partijen. Zo voerden ze gesprekken met industrie, landbouw en medeoverheden. Tijdens de denksessies werkten ze aan het formuleren van handelingsperspectieven voor waterschappen.

Aan de start van het denktraject maakten we een Feitenkaart. Daarop staan, in begrijpelijke taal, de feiten die relevant zijn voor waterschappen bij het beschermen en verbeteren van de waterkwaliteit. De Feitenkaart laat zien 1) aan welke normen de kwaliteit van het oppervlaktewater moet voldoen, 2) hoe het gesteld is met de huidige waterkwaliteit, 3) wie welke wettelijke taken heeft op het gebied van waterkwaliteit, en 4) welke instrumenten waterschappen tot hun beschikking hebben om de waterkwaliteit te verbeteren.

Ter ere van Wereldwaterdag maken we de Feitenkaart hier voor iedereen beschikbaar!

Vragen?

Neem contact op met Talitha Koek

talitha@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Talitha Koek