01 juni 2015

Hulpmiddelen Weet, denk, doe!

De quick scan:
Voor een eerste globale analyse van de fase waarin een school zich bevindt, bieden we een quick scan aan. Er is er een voor het bestuur en een voor teams.

Deze quick scans bieden een bondig overzicht, bedoeld om een eerste indruk te krijgen. De quick scan is uitdrukkelijk een verkennend hulpmiddel en vervangt niet de uitgewerkte kaarten die in het boek te vinden zijn

Naast de gekleurde quick scans uit het boek vind je de quick scans hieronder ook in een zwart-wit versie.
Het weglaten van de kleuren van de fasen helpt om een zo neutraal mogelijk analyse te maken.

Hoe is deze zwart-wit versie te gebruiken?  Print het vel op A3 en knip de kenmerken van de fasen uit. Zo krijg je 21 losse kaartjes (3 per aspect) waarvan niet te zien is bij welke fase het hoort. Vraag aan de groep of ze per aspect (Strategie, Structuur, Systemen, Managementstijl, Personeel, Competenties en Cultuur) het kaartje willen uitzoeken dat het beste past bij de school of het team. Zo selecteren ze zeven kaartjes (een per aspect). Pak dan de gekleurde quick scan erbij en leg de kaartjes op de juiste plek. Zo zie je wat de analyse is.

Het afvinkschema:
De afvinkschema’s zijn bedoeld als hulpmiddel bij het doorlopen van de quickscans en de uitgewerkte kaarten. Door in dit schema te vinken ontstaat overzicht. Zie pagina 35 in het boek voor een voorbeeld van een ingevuld schema.

Het stappenplan:
Het stappenplan geeft concrete stappen voor bestuurders en voor teams over hoe zij met het boek aan de slag kunnen.

Wil je de downloads gebruiken voor eigen uitingen, zoals in een blad of op een website? Dat mag, maar laat dit dan aan ons weten via info@argumentenfabriek.nl.

Bronvermelding: www.weetdenkdoe.nl De Argumentenfabriek, Weet, Denk, Doe!, 2015.