Helder denken over gezond zijn en blijven

Preventie, een woord dat je iedere dag wel ergens hoort of leest. Wat bedoelen we hier eigenlijk mee? Hoe helpen organisaties mensen fit en vitaal te houden? Wat is de rol van de overheid en hoe hangen preventie en zorg met elkaar samen? Ons denkwerk geeft inzicht en overzicht.

Over deze projecten

Dat de overheid maatregelen moet nemen om de volksgezondheid te bevorderen, staat vastgelegd in de Grondwet (art. 22). Hoe dit is uitgewerkt in ons zorgstelsel, lees je in het boek Zó werkt publieke gezondheidszorg. Het boek gaat onder meer in op de rol van het Rijk, gemeenten, GGD en RIVM, relevante wetten en de geldstromen. Over Covid-19 maakten we een Informatiekaart die kort en krachtig uitlegt wat de overheid moet en mag bij de bestrijding van een zogeheten A-ziekte.

Kinderen helpen zo gezond en veilig mogelijk op te groeien, dat is de missie van de jeugdgezondheidszorg. Welke kwaliteiten hebben jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen nodig, om hun rol nu en in de toekomst goed te vervullen? Dat zie je in deze overzichtelijke Kwaliteitenkaart. Handig bij het werven en begeleiden van personeel, en bij het vormgeven van een arbeidsmarktvisie voor deze bijzondere vorm van preventieve zorg.

Gezondheidsproblemen in een regio aanpakken vraagt om een lange adem en samenwerking tussen allerlei organisaties en inwoners. Door met elkaar te werken aan gezamenlijke doelen, kunnen partijen elkaar versterken. Voor Limburg en het oostelijke deel van Noord Brabant begeleidden we het denkwerk voor een Kennis- en innovatieagenda. Partijen zijn nu in gelegenheidscoalities aan de slag om de agenda uit te voeren.

Ook denken in opdracht van het RIVM we met burgers na over wat zij belangrijk vinden voor gezondheid, zorg en leefomgeving. Hierdoor hebben we het burgerperspectief kunnen toevoegen aan de Volksgezondheid Toekomst Verkenning, die een belangrijke bron is voor landelijk en lokaal gezondheidsbeleid.  

Het thema preventie is verweven in bijna al ons denkwerk. Of het nou gaat over toekomstbestendige ouderenzorg, mentale vooruitgang, arbeidsmarktbeleid voor zorg en welzijn, het sociaal domein of van ehealth. We kennen de netwerken en de wegen.

In onze trainingen brengen we al deze kennis en inzichten samen.

Tastbaar resultaat

Van het boek Zó werkt de publieke gezondheidszorg zijn circa 2700 exemplaren verkocht. 

In welke levensfase krijgt iemand te maken met welke vorm van publieke gezondheidszorg?

Wat is het sociaal domein?

Werk maken van preventie?

Neem contact op met Kees Wessels, chef Zorg en welzijn