Scroll verder

Mensen

Denkwerk is mensenwerk, de Fabriekers maken de Fabriek. Maak kennis met de Fabriekers

 

 

Cultuur

‘Waardengedreven’, dat is hoe veel organisaties zichzelf tegenwoordig omschrijven. Wij zijn het echt. Hoe kan het ook anders? We helpen onze klanten hun organisatiecultuur te verbeteren door collectief na te denken over hun gewenste cultuur en deze vervolgens expliciet te maken op een Cultuurkaart. Toen we met deze cultuurtrajecten begonnen konden we zelf natuurlijk niet achterblijven. We hebben ook onze eigen cultuur in kaart gebracht. 


Intellectueel eigendom

Wie mag wat doen met de producten van De Argumentenfabriek? 

Hoe meer impact onze producten hebben hoe beter. Tegelijkertijd willen we ook de kwaliteit van wat we maken in de gaten houden en onze onafhankelijkheid bewaken. Daarom hanteren we de volgende regels.

De Argumentenfabriek is auteursrechthebbende op al haar producten zoals boeken, internetpagina's en visualisaties. Dit betekent dat in beginsel niemand zonder toestemming van De Argumentenfabriek de producten mag verspreiden, reproduceren, exploiteren of wijzigen.

De fabriek geeft de klant uiteraard wel toestemming het product dat De Argumentenfabriek voor hem maakt te verspreiden, te reproduceren of te exploiteren. Een product wijzigen mag alleen met toestemming van De Argumentenfabriek. Op deze manier garanderen wij aan alle gebruikers van de producten de kwaliteit en objectiviteit ervan.

De Argumentenfabriek biedt twee manieren aan waarop dit juridisch geregeld kan worden: een creative commons-licentie of gebruiksrecht.

De creative commons-licentie is volgens de regels: naamsvermelding van De Argumentenfabriek, geen commerciële uitbating zonder toestemming en geen afgeleide werken. De tekst van de volledige licentie is te vinden op http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl/legalcode. Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de klant maken we afspraken volgens het auteursrecht.

De kenmerken van de twee opties en de gevolgen ervan voor klant en derden staan in dit schema. Onze algemene voorwaarden zijn hier te lezen. 

Vacatures bij De Argumentenfabriek

De Argumentenfabriek is een dynamische informele organisatie waar hoogopgeleide, creatieve mensen zich thuis voelen. De Argumentenfabriek werkt vanuit haar kantoor aan het WG-Plein in Amsterdam. De Argumentenfabriek heeft nu circa dertig medewerkers en groeit gestaag.

Online communicatiemedewerker