Cultuurkaart Argumentenfabriek

Wat zijn de kernwaarden van De Argumentenfabriek en welke werkhoudingen horen hierbij?

Over deze kaart

Helder denken voor een betere toekomst. Dat is onze missie. Wij helpen mensen en organisaties bij het ontwerpen, doorrekenen en visualiseren van hun denkwerk. Op deze Cultuurkaart staan onze kernwaarden en de werkhoudingen die hierbij passen.

 • Betrokkenheid

  Wij streven naar maatschappelijk betekenisvol werk.

  Wij ondernemen met oog voor mens en milieu.

  Wij investeren in bestendige relaties met klanten, collega’s en partners.

  Wij hebben aandacht voor elkaars werk en persoonlijke leven.

  Wij signaleren vragen van collega’s en bieden uit onszelf hulp aan.

  Wij voelen ons verantwoordelijk voor de hoge kwaliteit van ons werk.

  Wij hebben begrip voor de situatie waarin klanten verkeren en houden hier rekening mee.

 • Helderheid

  Wij maken heldere afspraken, houden ons hieraan of geven tijdig aan als dit niet lukt.

  Wij maken de dingen makkelijker, niet moeilijker.

  Wij zijn open over fouten en laten collega’s en klanten hier niet de dupe van zijn.

  Wij vinden het belangrijk feiten en cijfers helder in kaart te brengen.

  Wij spreken elkaar makkelijk aan en gaan conflicten niet uit de weg.

  Wij hechten aan rust, ruimte en reflectie.

 • Plezier

  Wij zijn gastvrij en creëren een prettige sfeer voor klanten, gasten en elkaar.

  Wij zijn trotse ambassadeurs van de fabriek.

  Wij streven naar geluk, glorie en geld.

  Wij vieren onze successen en maken tijd voor gezelligheid.

  Wij kunnen ons werk en onszelf relativeren.

  Moeilijk is leuk.

 • Daadkracht

  Wij stellen ons optimistisch, constructief en flexibel op.

  Wij gaan door tot we de oplossing gevonden hebben.

  Wij werken snel en effectief met beproefde methodes.

  Wij maken tijd voor wat belangrijk en niet urgent is.

  Wij bewaken de balans tussen werk en privé.

 • Vooruitgang

  Wij willen dat ons werk bijdraagt aan een betere toekomst.

  Wij zijn leergierig en willen de wereld zo goed mogelijk begrijpen.

  Wij helpen elkaar met ontwikkelen en creëren een stimulerende leeromgeving.

  Wij evalueren met elkaar en onze klanten de kwaliteit van ons werk.

  Wij tonen lef, zoals door nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

  Wij delen de resultaten van ons werk met de buitenwereld.

 • Onafhankelijk­heid

  Wij stellen ons objectief en onbevooroordeeld op.

  Wij blijven kritisch ten opzichte van onszelf, onze klanten en onze partners.

  Wij geven en nemen ruimte om zelf invulling te geven aan ons werk.

  Wij zijn stevig en standvastig.

  Wij zoeken in ons werk actief naar diverse perspectieven.