09 juni 2022

Door Nena Nilou

100 dagen fabriek voor Petra van de Goorbergh en Talitha Koek

Duurzaamheid Werk

Onze nieuwe Chef Werk, Petra van de Goorbergh, en onze nieuwe Chef Duurzaamheid, Talitha Koek, zitten aan de lunchtafel bij De Argumentenfabriek in Amsterdam. Zij hebben er inmiddels ruim honderd dagen opzitten bij ‘de fabriek’. Hoe zijn deze eerste dagen bevallen, wat is ze opgevallen en wat willen ze bereiken binnen hun sectoren?

Hoe waren de eerste honderd dagen op de fabriek voor jullie?

“Wat ik een leuke ontdekking vond, is dat De Argumentenfabriek veel meer doet dan de bekende Argumentenkaart”, zegt Petra. “We maken ook andere mooie publicaties en visualisaties, doen strategische trajecten, geven trainingen, organiseren denktanks en nog veel meer.” Talitha geeft aan dat ze echt een lerende organisatie zocht. Waar ze enerzijds haar kennis kan inzetten, maar waar ze ook veel nieuwe dingen kan leren. “De dingen die wij onze klanten meegeven en leren, moet je eerst zelf leren. Zoals ‘concreter is beter’ bijvoorbeeld.”

“Ja, ik moest daar wel even aan wennen!”, zegt Petra. “Als je in het branchewerk zit en in de lobby, dan is het vaak zo dat je te maken hebt met tegengestelde belangen. Vaak kom je dan uit op een compromis; en daardoor worden dan soms zinnen geformuleerd die niet heel concreet zijn.” Talitha moest juist wennen aan onze neutraliteit. “We proberen zo waarheidsgetrouw iets te beschrijven. Dat was in mijn werkverleden soms wel anders.” Maar meningen zijn er al genoeg terwijl een gedeelde feitenbasis vaak ontbreekt. “Dat vind ik echt een kracht, maar ik moet dat me wel nog beter aanleren.”

Vragen?

Neem contact op met Nena Nilou


06 43 98 24 87
Meer over Nena Nilou

“Helder denken voor een leefbare planeet. Voor onze toekomst. “

De persoonlijke missie van Talitha

Wat hebben jullie van deze honderd dagen geleerd?

Talitha noemt de meerwaarde van de denkstappen nemen met een groep. “Normaal ben ik meer van de ‘grote stappen nemen, snel thuis’”, zegt Talitha lachend. “Maar je leert ontzettend veel nieuwe dingen door met een groep de zaken langzaam af te pellen in een denksessie.” Petra vult aan: “Ja dat herken ik. Van tevoren denk ik soms: het gaat vast die kant op. En in een sessie word ik dan verrast door nieuwe inzichten en andere conclusies. Dat is heel waardevol.”

Wat zouden jullie graag willen bereiken binnen de fabriek en je sector?

Talitha wil de grotere systeemvraagstukken van duurzaamheid beantwoorden. Bijvoorbeeld met een denktank of in de vorm van een boek. “Als je uitgaat van een beperkt aantal grondstoffen die we in de grond hebben, wat betekent dat dan echt voor onze economie?” We gebruiken nu allemaal drie aardbollen per persoon in Nederland per jaar. “Dus als je naar één zou gaan, wat betekent dat dan precies?”

Petra hoopt dat we een volgende stap in de beweging van Mentale Vooruitgang kunnen nemen. De stap naar werk. Dat betekent dat we met elkaar niet alleen naar het individu moeten kijken maar ook naar het bouwen van mentaal krachtige organisaties en samenleving. De urgentie is groot; al jaren is het cijfer van 1,3 miljoen werknemers met burn-out klachten onacceptabel stabiel. “Het is mijn droom dat het lukt dat echt goed van de grond te krijgen: de Denktank Mentale Vooruitgang van Werk.”

Meer weten over Mentale Vooruitgang?
Lees het boek

“Voor iedereen die kan werken een plek op de arbeidsmarkt.”

De persoonlijke missie van Petra

Meer weten over onze sectoren Duurzaamheid en Werk?