05 juli 2021

Door Nena Nilou

Wij werken samen: “De Argumentenfabriek is altijd neutraal”

Leemte

Vanuit de samenwerking met klanten, valt het ons regelmatig op dat er op een gebied een bepaald gebrek aan kennis, inzicht of visie bestaat. Wij nemen dan het initiatief om een diverse groep partijen uit een sector bij elkaar te brengen, om zo in deze leemte te voorzien. Hierbij zoeken we meestal één of twee partners om mee te helpen met het opstarten van het project. “Het zit in het DNA van de Fabriek om met veel verschillende partijen, met verschillende belangen en perspectieven, aan tafel te zitten en samen over een vraagstuk na te denken. In tijden van polarisatie heeft dat een grote meerwaarde”, vertelt Bas Ebskamp, onze Senior Energie en Klimaat. Afhankelijk van het precieze doel, kijkt De Argumentenfabriek welke partijen nodig zijn om de juiste kennis bij elkaar te brengen. Moeten dat marktpartijen en/of overheidspartijen zijn, bijvoorbeeld? De partijen leveren niet alleen kennis maar dragen in de meeste gevallen ook financieel bij aan zo’n coalitie.

De Argumentenfabriek faciliteert

Kees Wessels, onze Chef Zorg en Welzijn, legt uit dat er tot op heden uit drie soorten ‘tekortkomingen’, verschillende samenwerkingsverbanden voortkomen. “Er is een gebrek aan toegankelijke en duidelijke informatie, er is een gebrek aan ‘bouwstenen’ om verder te komen of er is een gebrek aan een fundamenteel en gezamenlijk gesprek.” Platform Zó werkt de zorg en Zó werkt energie in Nederland zijn voorbeelden van coalities waarin een gebrek aan toegankelijke en duidelijke informatie wordt opgevuld. Feiten en cijfers zijn hier op een neutrale manier weergegeven en publicaties bestaan uit heldere visualisaties van complexe informatie.
Een andere coalitie, Platform Toekomst van Arbeid, biedt juist bouwstenen voor de toekomst met een uitgewerkte visie en concrete voorstellen voor een beter werkende arbeidsmarkt. Dit geldt ook voor de Denktank Mentale vooruitgang die met constructieve ideeën een visie uiteenzet voor een mentaal krachtiger Nederland. Met als langetermijndoel een gelukkiger, socialer, betekenisvoller, meer betrokken en daadkrachtiger bestaan voor alle Nederlanders. Een voorbeeld waarbij juist een gebrek aan een fundamenteel en gezamenlijk gesprek wordt gepoogd op te lossen, is de Denktank Toekomst van de woningmarkt. De denktank zoekt naar binding en overeenkomende waarden binnen de sector. Dit maakt het makkelijker om verschillen te overbruggen en gezamenlijk problemen op te lossen. De publicaties die uit deze coalities voortkomen, zijn voor de sector een goed startpunt om een ander, productiever gesprek met elkaar te kunnen voeren. “De Argumentenfabriek faciliteert een zo neutraal mogelijk gesprek, of in sommigen gevallen sowieso een gesprek”, aldus Kees. “Wij hebben geen belangen bij een bepaalde uitkomst: het moet kloppen en begrijpelijk zijn voor veel mensen.”

Monique Wesly heeft meegewerkt aan verschillende publicaties van Platform Zó werkt de zorg en aan het project (Ont)regel de zorg toen zij nog werkzaam was bij VvAA. Monique kwam in aanraking met de fabriek omdat ze in de Volkskrant een Argumentenkaart tegenkwam. “Vanuit communicatieperspectief vond ik zo’n overzicht geweldig. Al vrij snel hebben we toen met de fabriek een strategie- en een cultuurkaart gemaakt. Vervolgens zijn we met een groot aantal partijen aan de slag gegaan met Zó werkt de zorg vanuit het gemis van een eenduidig, door iedereen erkend basiswerk over de feiten en cijfers in de gezondheidszorg”. Nu werkt Monique bij EBN, en is ze betrokken bij het project Zó werkt energie in Nederland, waarvan de eerste publicatie vorige week is gelanceerd.

Mindset

In het begin van elke coalitie is het zoeken naar de afbakening. “Zó werkt energie in Nederland vult bijvoorbeeld het gat op dat er geen standaardwerk bestaat met de juiste feiten en cijfers over de energiesector van ons land. En dan niet alleen de cijfers en de techniek, maar ook de beleidskant, de feiten over wetten en sociaaleconomische informatie”, verduidelijkt Bas. In debatten over de energietransitie zijn er veel tegenstellingen tussen partijen in de energiesector. Ze hebben verschillende belangen en raken dan soms met elkaar in de clinch. Als je een feitenbasis wilt neerleggen en ervoor wilt zorgen dat die feiten breed worden erkent als neutraal, moet je zo’n project uitvoeren met een brede groep.

Henk Nies is Directeur strategie en ontwikkeling bij Vilans en is hiernaast bijzonder hoogleraar Organisatie en beleid van zorg aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Henk heeft ook aan verschillende publicaties van Platform Zó werkt de zorg meegewerkt. Bovendien was hij betrokken bij het denkproces rondom het organisatieconcept van het platform. Op de vraag hoe Henk naar de rol van de fabriek kijkt, zegt hij kort maar krachtig: “Volhouden”. “De reputatie van De Argumentenfabriek helpt enorm bij het opzetten van het juiste netwerk om een groot vraagstuk aan te pakken”. Welke reputatie hij bedoelt? “De Argumentenfabriek is altijd neutraal. Hangt boven de materie maar is meer dan ter zake kundig over die materie en kan vanuit die positie fungeren als ‘slijpsteen’ voor de meningen en argumenten van anderen. Die ze bovendien ook nog eens uitermate helder kunnen verwoorden. Die combinatie is ijzersterk”, zegt Monique. Wij sturen dus niet welke argumenten wel of niet op een kaart komen te staan. Bas concludeert: “Wat zijn de hoofdwaarden waarin we elkaar kunnen vinden? Vanuit die mindset kan zo’n groep heel wat bereiken”.


Meer weten?

Wil je meer weten over de verschillende coalities die De Argumentenfabriek aangaat? Kijk dan eens bij onze denktanks. Ook geïnteresseerd in een samenwerking met ons? Neem dan contact op met Kees Kraaijeveld.

Vragen?

Neem contact op met Kees Kraaijeveld

kees@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Kees Kraaijeveld