Visie en scenario’s voor goede ouderenzorg

Hoe blijven we goede ouderenzorg bieden? Een lastig te beantwoorden vraag door complexe zaken als: personeelstekort, vergrijzing, snel stijgende kosten en meer mensen met meerdere ziekten tegelijk. Voor verschillende opdrachtgevers brachten we voor de ouderenzorg relevante feiten in beeld, maakten we regionale visies voor de komende vier jaar en beschreven we toekomstscenario’s voor 2030.

Over projecten in de ouderenzorg

Kennis over hoe de ouderenzorg is georganiseerd, wie wat doet en welke wetten de kwaliteit van zorg en geldstromen bepalen, is onontbeerlijk voor goede ouderenzorg. Het boek Zó werkt de ouderenzorg beschrijft dit (en meer) met heldere visualisaties en korte journalistieke teksten. Het boek is gemaakt met de belangrijkste partijen uit de ouderenzorg en Platform Zó werkt de zorg. Diverse opleidingen, organisaties en bedrijven gebruiken inmiddels het boek voor (bij)scholing.

Goede ouderenzorg in de regio vraagt om een regionale aanpak. Hoe kunnen zorginstellingen gezamenlijk (schaars) personeel werven, goede (specialistische) zorg bieden in de regio en succesvolle technologie breed gebruiken? In vijf verschillende regio’s hebben we met ouderenzorginstellingen en het regionale zorgkantoor een regionale ouderenzorgvisie gemaakt voor de komende vier jaar. In deelprojecten werken de ouderenzorginstellingen momenteel vol energie aan het realiseren van deze visie. Ook hielpen we het zorgkantoor van CZ en Viva! Zorggroep met hun eigen visietraject. Waar willen zij over 4 jaar staan? Voor het maken van visies gebruiken we ons strategiemodel waarin we de drie stappen analyseren, koers bepalen en concretiseren doorlopen.

Een spannende vraag is hoe goede ouderenzorg op de lange termijn is te waarborgen. Samen met een denktank van experts en zorgverzekeraar VGZ maakten we vier toekomstscenario’s en formuleerden we ‘radicale’ acties om het gesprek over goede ouderenzorg te stimuleren.

Tastbaar resultaat

VGZ voert met de scenario’s in de hand inmiddels gesprekken met stakeholders over wat gewenst en nodig is voor de ouderenzorg van de toekomst. 

Nadat VVT alliantie Waardenland in 2020 onder onze begeleiding hun nieuwe visie op de ouderenzorg in de regio opgesteld heeft, is de alliantie in 2022 uitgebreid met vier nieuwe leden die gezamenlijk gaan werken aan de verwezenlijking van deze visie. 

“Door met elkaar een visie te ontwikkelen, zijn we als ouderenzorgorganisaties naar elkaar toe gegroeid om met elkaar de maatschappelijke opgaven in de regio het hoofd bieden. De Argumentenfabriek zorgde voor een strak proces, scherpe formuleringen en een mooi document. Hiermee zetten we nu concrete vervolgstappen.”

Frida van der Sloot, bestuurder – De Zellingen, Capelle aan den IJssel

Ook met ons werken aan betere ouderenzorg?

Neem contact op met Kees Wessels, chef zorg